PL EN


2018 | 52 | 5 |
Article title

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na dochody podatkowe: badanie empiryczne przy użyciu modelu VEC

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Tax revenues are an important determinant of the growth and economic development of each country. It is important to learn about the impact of gross domestic product, government expenditure, investments, exports, and imports on tax revenues in Poland. Considering statistically signifiant tax revenues and the form of data as the quarterly time series from the years 2002–2018, the VEC model was selected as a test method. This study aims to develop a VEC model with an optimal lag to analyse the relationship between tax revenues and gross domestic product, investments, government expenditure, exports, and imports.
PL
Dochody podatkowe są ważną determinantą wzrostu i rozwoju gospodarczego każdego kraju. Istotne jest poznanie wpływu produktu krajowego brutto, wydatków rządowych, inwestycji, eksportu i importu na wpływy podatkowe w Polsce. Biorąc pod uwagę istotne znacznie dochodów podatków i postać danych jako kwartalne  szeregi czasowe z lat 2002-2018 wybrano model VEC jako metoda badania. Badanie to ma na celu opracowanie modelu VEC z optymalnym opóźnieniem do analizy zależności między dochodami podatkowymi a produktem krajowym brutto, inwestycjami, wydatkami rządowymi, eksportem i importem.
Year
Volume
52
Issue
5
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-05-10
Contributors
References
 • Engle R. F.; Granger C., Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, “Econometrica”, 1987, Nr 55/2.
 • Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 • Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Granger C., Testing for causality: A personal viewpoint, “Journal of Economic Dynamics and Control”,1980, Nr 1.
 • Johansen S., Juselius K., Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration—With Applications to the Demand for Money, “Oxford Bulletin of Economics and Statistics”, 1980, 52/2.
 • Kusideł E., Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowywania, Absolwent, Łódź 2000.
 • Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2005.
 • Romer C.D, Romer D.H., The macroeconomic effects of tax changes: estimates based on a new measure of fiscal shocks, “The American Economic Review”, 2010, Nr 100/3.
 • Stempińska J., Osińska M. Kośko M., Ekonometria współczesna, Dom Organizatora, Toruń 2007.
 • Szczodrowski, G., Polski system podatkowy, Warszawa, PWN, 2007.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_5_39-46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.