PL EN


2018 | 52 | 5 |
Article title

Symbols of the city of Lublin in the perception of its inhabitants in the light of quantitative and qualitative research

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The symbol of the city is a primary element shaping the image planned in the marketing strategy, and it is also a natural basis for building the city's brand. The article aims to identify the symbols of the city of Lublin in the perception of its inhabitants. Symbols of Lublin were studied using quantitative research - in the form of a PAPI survey - and qualitative research - with the use of Focus Group Interviews. Particular attention was paid to two age groups: the youngest adult residents of the city and the seniors. Moreover, a comparison was made of free associations connected with the city between groups. As a result of the research, symbols of Lublin were identified: the goat from the Lublin coat of arms, the Lublin Castle and the Old Town. Significant differences between the analysed age groups were also observed. Associations of older people oscillated around the history, tradition, and architecture of Lublin, while younger people focused on elements related to their everyday life.
Keywords
EN
Year
Volume
52
Issue
5
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-05-10
Contributors
References
 • Daszkiewicz, M., Badanie wizerunku miast z wykorzystaniem metod opartych na swobodzie skojarzeń, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2012, 23.
 • Janisz, N., Jacak, M., Kreowanie wizerunku jednostki terytorialnej jako determinanta rozwoju gospodarczego, [w:] P. Lityński, P. Serafin (Red.), Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2011.
 • Krzyżanowska, K., Miasto jako marka-analiza wybranych działań marketingowych miasta Lublin, „Marketing i Rynek” 2014, 11.
 • Łazorko, K., Pozycjonowanie jednostki terytorialnej, jej tożsamość, wizerunek i marka, [w:] K. Łazorko, A. Niedzielska (Red.), Kreowanie wizerunku miejsca w koncepcji marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
 • Markowski, T., Marketing miasta, [w:] T. Markowski (Red.), Marketing terytorialny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2006.
 • Mueller, A., Schade, M., Symbols and place identity: A semiotic approach to internal place branding – case study Bremen (Germany), “Journal of Place Management and Development” 2012, 5(1).
 • Olędzki, J., Tworzydło, D. (Red.), Leksykon public relations, Wydawnictwo Newsline sp. z o.o., Bonus Liber sp. z o.o., Rzeszów 2009.
 • Pietrzak, M., Smok jako symbol i jego obecność w przestrzeni miasta Krakowa, [w:] P. Trzepacz, J. Więcław-Michniewska, A. Brzosko-Sermak, A. Kołoś (Red.), Miasto w badaniach geografów, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
 • Plisiecki, A., Co może oznaczać herb Lublina?, „Roczniki Humanistyczne” 2017, 61(2).
 • Stanowicka-Traczyk, A., Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Olsztyn 2008.
 • Temporal, P., Branding for the Public Sector, Wiley, Chichester 2015.
 • Uchwała Nr 465/XXI/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi Miasta Lublin, flagi urzędowej Miasta Lublin i hejnału Miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2004 r. Nr 149, poz. 2107).
 • Urząd Miasta Lublin, Elementy strategii marki, https://lublin.eu/lublin/marketing-miasta/marka-lublin/elementy-strategii-marki/ (access: 18.06.2018).
 • Urząd Miasta Lublin, Symbole miasta, https://lublin.eu/lublin/o-miescie/symbole-miasta/ (access: 18.06.2018).
 • Urząd Miasta Lublin, System identyfikacji wizualnej, https://lublin.eu/lublin/marketing-miasta/marka-lublin/system-identyfikacji-wizualnej/ (access: 18.06.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_5_67-80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.