PL EN


2018 | 52 | 6 |
Article title

Finansowe aspekty stabilności makroekonomicznej. Przykład Polski

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of the article was to determine whether there is a long-term relationship between the variables of the financial market and the variables characterizing Poland's macroeconomic stability. In the first stage of the research, the stationarity analysis of the variables was carried out using the ADF test, then, for the further stage of research, variables characterized by non-stationarity were selected and an Engle–Granger cointegration analysis was used. The research used data published by the National Bank of Poland, the Polish Financial Supervision Authority and the Central Statistical Offie for the years 2006–2017. The results of the research confirm the existence of cointegration in some variables.
PL
Celem artykułu było określenie, czy między zmiennymi rynku fiansowego a zmiennymi charakteryzującymi stabilność makroekonomiczną Polski występuje długookresowa zależność. W pierwszym etapie badań przeprowadzono analizę stacjonarności zmiennych testem ADF, następnie do dalszych badań wybrano zmienne charakteryzujące się niestacjonarnością i zastosowano analizę kointegracji metodą Engle’a–Grangera. W badaniach wykorzystano dane publikowane przez Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego oraz Główny Urząd Statystyczny dla lat 2006–2017. Wyniki badań potwierdziły istnienie kointegracji w przypadku niektórych zmiennych.
Year
Volume
52
Issue
6
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-07-18
References
 • Ahmed, A., Suardi, S., Do Financial and Trade Liberalization Cause Macroeconomic Volatility in Sub-Saharan Africa?, Working Paper No. 44, Center for Strategic Studies, Victoria University, Melbourne 2009.
 • Bank Danych Makroekonomicznych, Główny Urząd Statystyczny.
 • Brunnermeier, M., Eisenbach T., Sannikov Y., Macroeconomics with Financial Frictions: A survey, NBER Working Paper No. 18102, Cambridge MA 2012.
 • Caprio G., Honohan P., Banking Policy and Macroeconomic Stability: An Exploration, Policy Research Working Paper, 2856, Washington D.C. 2002.
 • Creel J., Hubert P., Labondance F., Financial stability and economic performance, Working Paper 2013.
 • De Gregorio, J., Guidotti, P.. Financial Development and economic growth. World Development 1995, 23(3).
 • Easterly W., Islam R., Stiglitz J. E., Explaining Growth Volatility, The World Bank 2000.
 • Goldsmith R., Financial Structure and Development, New Haven, Conneticut: Yale University Press 1969.
 • Gorynia M., Łaźniewska E., Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Jalil, A., Ma, Y., Naveed, A., The Finance: Fluctuation nexus: Further Evidence from Pakistan and China, "International Research Journal of Finance and Economics" 2008, 14.
 • King R. G., Levine R., Finance and Growth: Schumpeter Might be Right, "Quarterly Journal of Economics" 1993.
 • Kotliński K., Warżała R., Polityka fiskalna a regionalne cykle koniunkturalne w Polsce, OEJ 13 (1/2018) Olsztyn 2018.
 • Kupiec E. Wierzbicka A., Stabilność makroekonomiczna w Polsce na przestrzeni dekady, "Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce" 2/2017(25).
 • McKinnon R. I., Money and Capital in Economic Development, Washington D.C.: Brookings Institution 1973.
 • Osińska M., Ekonometria współczesna, Toruń 2007.
 • Raporty o rozwoju system finansowego w Polsce w latach 2005-2016, Narodowy Bank Polski.
 • Raporty o sytuacji banków w latach 2005-2017, Komisja Nadzoru Finansowego.
 • Schumpeter J.A., The Theory of Economic Development, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1911.
 • Shleifer, A., Vishny R., Unstable Banking, "Journal of Financial Economics" 2010, 97.
 • Svirydzenka K., Introducing a New Broad-based Index of Financial Development, IMF Working Paper, WP/16/5, IMF, January 2016.
 • Weller C., Zulfiqar G., Financial market diversity and macroeconomic stability, PERI Working paper Series, 332, 2013.
 • Włodarczyk B., Zmienność cen na rynkach towarowych a ryzyko banku, "Problemy Zarządzania" 1/2017 tom 2 UW, Warszawa 2017.
 • Włodarczyk B., Ostrowska A., The impact of selected recommendations of Polish banking supervision on banks’ credit exposure secured by mortgage, Working papers of the Department of Economics University of Perugia (IT), No. 27, Perugia 2017.
 • www.gpw.pl [access: 10.05.2018].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_6_129-140
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.