PL EN


2018 | 52 | 6 |
Article title

Zastosowanie chmur obliczeniowych do organizacji pracy grupowej w czasie rzeczywistym

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było uzasadnienie możliwości efektywnego wykorzystania chmur obliczeniowych i oferowanych przez nie serwisów do organizowania pracy grupowej pracowników biurowych w czasie rzeczywistym. W opracowaniu wskazano zalety zastosowania chmur obliczeniowych w zarządzaniu informacjami, określono obecny stan ich wykorzystania oraz uzasadniono korzyści i możliwości chmur obliczeniowych w organizowaniu pracy z dokumentami w trybie online. We wnioskach zamieszczono możliwe kierunki dalszych badań.
EN
The purpose of the article was to justify the possibility of the effective use of cloud computing and the services it offers to organize the group work of offie workers in real time. The article presented the advantages of using cloud computing to manage information. The current state of their use was determined, and the benefis and possibilities of cloud computing when organizing work with documents online were outlined. The conclusions set out possible directions for further research.
Year
Volume
52
Issue
6
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-07-18
Contributors
author
References
 • Chmura obliczeniowa – defiicja, rodzaje i warstwy, 2014, http://sicd.pl/teoria/chmura-obliczeniowa/ [access: 9.09.2018].
 • Chmura obliczeniowa – Odkrywaj – Trendy Google, https://trends.google.pl/trends/explore?-date=2008-07-08%202018-09-07&geo=pl&q=%2Fm%2F02y_9m3 [access: 9.09.2018].
 • Chmury obliczeniowe. Ekspertyza. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej, Departament Tematyczny A: polityka Gospodarcza i Naukowa, 2012, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/475104/IpOl-IMCO_ET(2012)475104_pl.pdf [access: 9.09.2018].
 • Cloud computing services, 2017, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cicce_use&lang=en [access: 9.11.2017].
 • Cloud computing services, 2018, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cicce_use&lang=en [access: 9.09.2018].
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat [access: 9.09.2018].
 • https://www.hyperoffie.com/ [access: 9.09.2018].
 • https://accounts.zoho.com/u/h#home [access: 9.09.2018].
 • Machuga, R., Możliwości zarządzania informacjami przez wirtualne przestrzenie obliczeniowe, [in:] E. Skrzypek, G. Grela, M. Hofman (red.), Powiązania organizacyjne w społeczeństwie sieciowym, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2016.
 • Machuga, R., Wykorzystanie chmur obliczeniowych w Polsce i w państwach Unii Europejskiej: analiza porównawcza, „Informatyka Ekonomiczna” 2017, Vol. 4(46), DOI: http://dx.doi.org/10.15611/ie.2017.4.09.
 • Main Statistical Office, http://stat.gov.pl [access: 9.09.2018].
 • Niedźwiedzińska, H., Wirtualizacja jako aktualny trend rozwoju biznesu, „Acta Universitatis lodziensis. Folia Oeconomica” 2003, Vol. 167, http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/7050/201-210.pdf?sequence=1&isallowed=y [access: 9.09.2018].
 • Potential and Impacts of Cloud Computing Services and Social Network Websites, Science and Technology Options Assessment, January 2014, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/513546/IpOl-JOIN_ET(2014)513546_EN.pdf [access: 9.09.2018].
 • Potiopa, P., Systemy kontroli wersji (VCS) – Git, SVN, CVS, Mercurial, Bazaar – który wybrać?, 9 July 2016, https://www.ispro.pl/systemy-kontroli-wersji-vcs-git-svn-cvs-mercurial-bazaar-ktory-wybrac/ [access: 9.09.2018].
 • Praca zdalna – jakie są jej wady i zalety?, 18 January 2018, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-praca-zdalna-za-i-przeciw [access: 20.08.2018].
 • Praca zespołowa, [in:] Encyklopedia Zarządzania, https://mfies.pl/pl/index.php/Praca_zespołowa [access: 20.08.2018].
 • Przedsiębiorca w chmurze obliczeniowej, 29 July 2016, http://poradnik.wfima.pl/-przedsiebiorca-w-chmurze-obliczeniowej [access: 9.09.2018].
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 20 October 2017, http://stat.gov.pl/fies/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/2/7/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_w_2017.pdf [access: 9.09.2018].
 • System pracy grupowej – eDokumenty. Elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM, https://edokumenty.eu/zarzadzanie-zespolem/ [access: 9.09.2018].
 • System Workflow – Elektroniczny obieg dokumentów i optymalizacja procesów biznesowych, OneClick, http://www.oneclick-workflw.pl/system-workflw/ [access: 9.09.2018].
 • Wallis, A., E-zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie” 2015, nr 3, http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2015.036 [access: 20.08.2018], DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.036.
 • Wyroślak, K., Narzędzia umożliwiające pracę nad dokumentami w czasie rzeczywistym w tym m.in. EPUAP. Materiały szkoleniowe do bloku C, 2011, https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/174 [access: 20.08.2018].
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym – wyzwania i dobre praktyki, 27 January 2018, http://informatykawfimie.pl/systemy-informatyczne/praca-zespolowa/160-zarzadzanie-zespolem-rozproszonym-wy-zwania-i-dobre-praktyki [access: 20.08.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_6_59-67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.