PL EN


2018 | 52 | 6 |
Article title

Pieniądz gotówkowy czy bezgotówkowy?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było przedstawienie korzyści i zagrożeń wynikających z pozbycia się gotówki na rzecz obrotu bezgotówkowego. Analizie poddano dane dotyczące obrotu bezgotówkowego w Polsce na tle wybranych krajów europejskich. Ponadto opisano szwedzki model płatności bezgotówkowych. W podsumowaniu zostały przedstawione scenariusze możliwych rozwiązań. Z analizy wynika, że rzeczywiste powody ograniczenia obrotu gotówkowego mogą być zupełnie inne niż walka z korupcją, szarą strefą czy przestępstwami fiansowymi, a zmiany nawyków płynnościowych zachodzą w społeczeństwie bardzo powolnie. Mimo to istnieje ważny element, który może przeważyć na korzyść obrotu bezgotówkowego – jest nim wygoda w dokonywaniu transakcji bezgotówkowych.
EN
The purpose of this article was to present the benefis and risks of cash-out for cashless trading. The article analyses data on non-cash trade in Poland against selected European countries. In the following part, the Swedish model of non-cash payments is described. The summary provides scenarios for possible solutions. The analysis shows that the real reasons for limiting cash turnover can be completely different than the fiht against corruption, the grey zone and fiancial crimes. Nevertheless, there is an important element that can outweigh the benefis of non-cash transactions, namely the convenience in making non-cash transactions.
Year
Volume
52
Issue
6
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-07-18
Contributors
References
 • Ahlfort, K., 2015. Cashless future for Sweden? Popularity of Swish hastens digitalisation of country's money. [Online] https://www.kth.se/en/forskning/artiklar/cashless-future-for-sweden-1.597792 [access: 3.02.2016].
 • Cœuré, B., 2014. Life below zero: Learning about negative interest rates, https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2014/html/sp140909.en.html [access: 15.01.2018].
 • CNB, 2016. Financial stability report 2015/2016, Czech National Bank.
 • Henley, J., 2016. Sweden leads the race to become cashless society, https://www.theguardian.com/business/2016/jun/04/sweden-cashless-society-cards-phone-apps-leading-europe [access: 15.10.2016].
 • Hannoun, H., 2015. Ultra-low or negative interest rates: what they mean for financial stability and growth, https://www.bis.org/speeches/sp150424.pdf [access: 1.06.2017].
 • Liman, L. i Magnusson, N., 2017. In Cashless Sweden, Even God Now Takes Collection Via an App, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-14/in-cashless-sweden-even-god-now-takes-collection-via-an-app [access: 15.05.2017].
 • MASTERINDEX, 2017. Pan-European e-commerce and new payment trends, https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2017/03/Masterindex-2017.pdf [access: 20.05.2018].
 • NBP, 2016, Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2015 r. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/porownanie_UE_2015.pdf [access: 10.05.2017].
 • Pressegespräch „Zahlungsverhalten in Deutschland 2014“ Dritte Studie über die Verwendung von Bargeld und unbaren Zahlungsinstrumenten Carl-Ludwig Thiele, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank, 2015.
 • Thiele, C., 2015. Zahlungsverhalten in Deutschland 2014, https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Studien/zahlungsverhalten_in_deutschland_2014_praesentation.pdf?__blob=publicationFile [access: 15.05.2018].
 • Trading Economics, 2018. Sweden Money Supply M0 2008-2018, https://tradingeconomics.com/sweden/money-supply-m0 [access: 25.05.2018].
 • Zieliński, T., 2013. Współczesny bank wobec paradygmatu zaufania publicznego, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Vol. XLVII, 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2018_52_6_87-96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.