PL EN


2019 | 53 | 2 |
Article title

The background of regulating non-bank loan institutions in Poland

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Non-bank loan institutions in Poland often face a bad reputation or a lack of trust, are compared to "parabanks" and frequently recognised as companies operating at the borders of the law. Despite their membership in the financial sector, until recently, public supervision had little control over loan companies and had little knowledge about the scale of their operations. The greater restrictiveness of the new regulations caused a slowdown in the development of loan companies. Changes such as the introduction of bank levy and the amendment to the Consumer Credit Act of 2016 had a signifiant impact on the financial results and the structure of products offered by loan companies. Along with the new regulations, however, there is doubt regarding whether these changes, which are intended to organise the market for non-bank loans, will actually lead to an exodus of loan institutions from the market and to significant limitation and financial exclusion on the part of Polish consumers.
PL
Non-bank loan institutions in Poland often face a bad reputation or a lack of trust, are compared to "parabanks" and frequently recognised as companies operating at the borders of the law. Despite their membership in the financial sector, until recently, public supervision had little control over loan companies and had little knowledge about the scale of their operations. The greater restrictiveness of the new regulations caused a slowdown in the development of loan companies. Changes such as the introduction of bank levy and the amendment to the Consumer Credit Act of 2016 had a significant impact on the financial results and the structure of products offered by loan companies. Along with the new regulations, however, there is doubt regarding whether these changes, which are intended to organise the market for non-bank loans, will actually lead to an exodus of loan institutions from the market and to significant limitation and financial exclusion on the part of Polish consumers.
Year
Volume
53
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-10-25
Contributors
References
 • Bednarz, P. (2019). Koniec z chwilówkami. Branża zarzuca zmianę reguły gry, na której skorzysta szara strefa. Business Insider. Retrieved from https://businessinsider.com.pl/fianse/ustawa-antylichwiarska-branza-nie-zgadza-sie-z-nowymi-przepisami/rrfxbmx [access: 1.07.2019].
 • Domańska-Szaruga, B. (2015). Rynek firm pożyczkowych w Polsce i propozycje jego uregulowania. In: J. Ostaszewski (red.), O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego. Warszawa: SGH.
 • http://media-provident.pl/ [access: 1.07.2019].
 • https://www.nbportal.pl/ [access: 1.07.2019].
 • Instytut Staszica, Rynek pożyczek konsumenckich 2019. Retrieved from http://instytutstaszica.org/wp-content/uploads/2019/03/Rynek-pożyczek-konsumenckich-2019-Analiza-IS.pdf [access: 1.07.2019].
 • Kisiel, M. (2015). Chwilówki bez gotówki? Tak zrobiła Słowacja. Bankier. Retrieved from https://www.bankier.pl/wiadomosc/Chwilowki-bez-gotowki-Tak-zrobila-Slowacja-7244409.html [access: 1.07.2019].
 • Koćwin, J. (2016). Sytuacja konsumenta na rynku szarej bankowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 451, DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2016.451.14.
 • Kozieł A. (red.) (2017). Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce. Raport z badania ankietowego. Lata 2008–2016. Gdańsk: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
 • Maimbo, S.M., & Henriquez Gallegos, C.A. (2014). Interest rate caps around the world. Still popular, but a blunt instrument. The World Bank. DOI: https://doi.org/10.1596/1813-9450-7070.
 • Markowski, K., & Tymoczko, D. (red.) (2018). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2017 r. Warszawa: NBP.
 • Miliński, P., & Żmudzin, M. (2016). Rynek firm pożyczkowych, Raport analityczny. NWAI Dom Maklerski. Retrieved from https://www.nwai.pl/uploaded_fies/15059825961000_rynek-fim-pozyczkowychraport-nwai.pdf [access: 1.07.2019].
 • Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (PZIP), Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF), Sektor pożyczek pozabankowych (2019). Retrieved from https://loan-magazine.pl/wp-content/uploads/2019/03/Sektorpożyczek-pozabankowych-dwiestronyrynku1.pdf [access: 1.07.2019].
 • Ponad 1,65 mln zł kar dla fim pożyczkowych – decyzje UOKiK. Retrieved from https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14092 [access: 31.07.2018].
 • Provident Financial leaves Slovakia, due to new law. (2016). Retrieved from https://spectator.sme.sk/c/20104939/provident-fiancial-leaves-slovakia-due-to-new-law.html [access: 1.07.2019].
 • Szelągowska, A. (2015). Determinanty rozwoju rynku firm pożyczkowych w Polsce. Zeszyty Prawnicze BAS, 2(46), pp. 9–20.
 • Szołucha, M. (red.) (2015). Rynek pożyczek pozabankowych. Warszawa: Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego.
 • Szołucha, M. (2016). Firmy pożyczkowe na innych rynkach świata. Promeritum, 5.
 • Szpringer, W. (2015). Konsument na rynku usług consumer finance. Prakseologia i Zarządzanie, 2.
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) (June 2013). Opłaty stosowane przez instytucje parabankowe. Raport. Warszawa.
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) (May 2013). Reklama parabanków. Raport z kontroli reklam pozabankowych instytucji finansowych oferujących pożyczki konsumentom. Poznań.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Journal of Laws 2018, item 1025 as amended).
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Journal of Laws 2019, item 1083 as amended).
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Journal of Laws 2015, item 1830).
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Journal of Laws 2016, item 68).
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Retrieved from https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,14655,projekt-nowej-ustawy-antylichwiarskiej-trafi-do.html [access: 1.07.2019].
 • Waliszewski, K. (2017). Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 • Związek Firm Pożyczkowych (ZFP). (2016). Rynek pożyczkowy trzy miesiące po regulacji. Warszawa.
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). (2015). Walka o polski rynek pożyczkowy w świetle nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim. Raport, Warszawa. Retrieved from http://zpp.net.pl/ [access: 1.07.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2019_53_2_55-65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.