PL EN


2019 | 53 | 4 |
Article title

Test przyczynowości w sensie Grangera między stopami zwrotu z akcji, zmianami koniunktury gospodarczej i wskaźnikami sentymentu ekonomicznego – badania na rynku polskim

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel artykułu: W opracowaniu przedstawiono empiryczne badanie zależności między stopami zwrotu na rynku akcji, zmianami koniunktury gospodarczej i wskaźnikami sentymentu ekonomicznego.Metody badawcze: W badaniu wykorzystano dwuwymiarowy model VAR i przeprowadzono testy przyczynowości Grangera. Wykorzystano dane kwartalne obejmujące okres od września 2001 r. do grudnia 2018 r.Główne wnioski: Wyniki empiryczne wskazały na jednokierunkową przyczynowość od wahań koniunktury gospodarczej do wskaźników sentymentu ekonomicznego oraz od zwrotów na rynku akcji do wskaźników sentymentu ekonomicznego. Testy nie potwierdziły związku przyczynowego między wahaniami koniunktury gospodarczej a zwrotami na rynku akcji.
EN
Purpose of the article: This paper empirically investigates the interdependencies between stock return, economic fluctuations and sentiment indicators.Research methods: The research used a bivariate VAR model and Granger causality tests are performed. Quarterly data covering the period from September 2001 to December 2018 are used.Main findings: The empirical results indicated a one-way causality from economic fluctuations to sentiment indicators and from stock return to sentiment indicators. The tests did not confirm the causal relationship between economic fluctuations and stock return.
Year
Volume
53
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-31
Contributors
References
 • Afshar, T., Zomorrodian, R. (2007). Stock Return, Consumer Confidence, Purchasing Manager’s Index and Economic Fluctuations. Journal of Business & Economics Research, 5(8).
 • Armah, N.A., Swanson, N.R. (2011). Some variables are more worthy than others: new diffusion index evidence on the monitoring of key economic indicators. Applied Financial Economics, 21(1–2). doi:10.1080/09603107.2011.523188
 • Atje, R., Jovanovic, B. (1993). Stock markets and development. European Economic Review, 37(2–3). doi:10.1016/0014-2921(93)90053-D
 • Binswanger, M. (2000). Stock returns and real activity: is there still a connection? Applied Financial Economics, 10(4). doi:10.1080/09603100050031507
 • Brzeszczyński, J., Gajdka, J., Schabek, T. (2009). Koniunktura giełdowa a zmiany w realnej sferze gospodarki w Polsce. Przegląd Organizacji, (7–8).
 • Chatterjee, U.K. (2016). Do stock market trading activities forecast recessions? Economic Modelling, 59. doi:10.1016/j.econmod.2016.08.007
 • Croux, Ch., Reusens, P. (2013). Do stock prices contain predictive power for the future economic activity? A Granger causality analysis in the frequency domain. Journal of Macroeconomics, 35. doi:10.1016/j.jmacro.2012.10.001
 • Dua, P., Tuteja, D. (2016). Financial crises and dynamic linkages across international stock and currency markets. Economic Modelling, 59. doi:10.1016/j.econmod.2016.07.013
 • Fernandes, C.M.A., Goncalves, P.M.M.G., Vieira, E.F.S. (2013). Does Sentiment Matter for Stock Market Returns? Evidence from a Small European Market. Journal of Behavioral Finance, 14(4). doi:10.1080/15427560.2013.848867
 • Gajdka, J., Pietraszewski, P. (2014). Wzrost gospodarczy a ceny akcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (67).
 • Granger, C.W.J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3). doi:10.2307/1912791
 • Harris, R.D.F. (1997). Stock markets and development: A re-assessment. European Economic Review, 41(1). doi:10.1016/S0014-2921(96)00021-9
 • Harvey, C.R. (1989). Forecasts of Economic Growth from the Bond and Stock Markets. Financial Analysts Journal, 45(5). doi:10.2469/faj.v45.n5.38
 • Krchniva, K. (2016). Do Stock Markets Have Any Impact on Real Economic Activity? Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64(1). doi:10.11118/actaun201664010283
 • Lycosa, S. (2014). Growth-returns nexus: Evidence from three Central and Eastern European countries. Economic Modelling, 42. doi:10.1016/j.econmod.2014.07.023
 • Pena, J.I., Rodriguez, R., (2006). On the Economic Link Between Asset Prices and Real Activity. Journal of Business Finance & Accounting, 34(5–6). doi:10.1111/j.1468-5957.2006.00659.x
 • Tsouma, E. (2009). Stock returns and economic activity in mature and emerging markets. Quarterly Review of Economics and Finance, 49(2). doi:10.1016/j.qref.2008.02.002
 • Ulrichs, M. (2013). Analiza wyprzedzających i jednoczesnych wskaźników gospodarczych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, (91).
 • Widz, E. (2018). Wahania koniunktury giełdowej a wahania koniunktury gospodarczej w Polsce – analiza przyczynowości w sensie Grangera. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (531). doi:10.15611/pn.2018.531.40
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2019_53_4_129-139
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.