PL EN


2020 | 54 | 1 |
Article title

The Delisting of a Company from the Warsaw Stock Exchange as a Result of the Cancellation of the Dematerialisation of Shares – Tender Offer Price vs. IPO Price

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Theoretical background: The growth in the number of companies delisted from the Warsaw Stock Exchange (WSE), as a result of the cancellation of the dematerialisation of shares, has become a reason for considerations regarding the share price in tender offers addressed to shareholders who have held company securities since the Initial Public Offering (IPO).Purpose of the article: The goal of this study was to evaluate whether the price in tender offers of the shares of companies which had fially been excluded from trading on the WSE as a result of the cancellation of the dematerialisation of shares would ensure a positive rate of return for shareholders who have held the shares since this company’s debut on the regulated market of the WSE.Research methods: Public tender offers, announced between 2012 and 2018 on the regulated market of the WSE have been analysed. The analysis covered prices of shares of new listings on the WSE and share prices in the tender offers of 213 companies, out of which 55 companies have been excluded from trading on the regulated market of the WSE as a result of the cancellation of the dematerialisation of shares.Main findings: The results of the research indicate that more than a half of the shareholders who have held the securities of companies in their portfolio since their debut, have suffered losses after companies have been excluded from trading on the WSE as a result of the cancellation of the dematerialisation of shares. Only 11% of the examined companies have generated more than double profit for investors compared with the issue price during their IPO. This research is one of the few studies on the Polish stock market to the best of the author’s knowledge.
PL
Theoretical background: The growth in the number of companies delisted from the Warsaw Stock Exchange (WSE), as a result of the cancellation of the dematerialisation of shares, has become a reason for considerations regarding the share price in tender offers addressed to shareholders who have held company securities since the Initial Public Offering (IPO).Purpose of the article: The goal of this study was to evaluate whether the price in tender offers of the shares of companies which had finally been excluded from trading on the WSE as a result of the cancellation of the dematerialisation of shares would ensure a positive rate of return for shareholders who have held the shares since this company’s debut on the regulated market of the WSE.Research methods: Public tender offers, announced between 2012 and 2018 on the regulated market of the WSE have been analysed. The analysis covered prices of shares of new listings on the WSE and share prices in the tender offers of 213 companies, out of which 55 companies have been excluded from trading on the regulated market of the WSE as a result of the cancellation of the dematerialisation of shares.Main findings: The results of the research indicate that more than a half of the shareholders who have held the securities of companies in their portfolio since their debut, have suffered losses after companies have been excluded from trading on the WSE as a result of the cancellation of the dematerialisation of shares. Only 11% of the examined companies have generated more than double profit for investors compared with the issue price during their IPO. This research is one of the few studies on the Polish stock market to the best of the author’s knowledge.
Year
Volume
54
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-04-20
Contributors
References
 • Act of 15 September 2000 – the Commercial Companies Code (Journal of Laws of 2019, item 505, as amended).
 • Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments (Journal of Laws of 2005 No. 183, item 1538, as amended).
 • Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions. governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (Journal of Laws of 2019, item 623).
 • Asyngier, R. (2017). Skuteczność wezwań do sprzedaży akcji na polskim rynku kapitałowym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H – Oeconomia, LI(1).
 • Bem, J., & Bącal, G. (2014). Premia za kontrolę oferowana w publicznych wezwaniach do sprzedaży akcji w latach 2006–2013 dla spółek notowanych na GPW w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 267–278.
 • Chaplinsky, S., & Ramchand, l. (2012). What drives delistings of foreign firms from U.S. exchanges? Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 22(5), 1126–1148. doi:10.1016/j.intfi.2012.06.003
 • Choudhry, M. (2001). The Bond and Money Markets: Strategy, Trading, Analysis. Oxford: Butterworth Heinemann.
 • Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on takeover bids (O.J. l 142/12 of 30 April 2004).
 • Domański, G., & Goszczyk, M. (2008). Nabycie akcji spółki publicznej – obowiązek ogłaszania wezwań. Przegląd Prawa Handlowego, 4, 4–7.
 • Kabaciński, B. (2013). Ocena efektów fuzji i przejęć na podstawie analizy nadwyżkowych stóp zwrotu. Zarządzanie i Finanse, 2(4).
 • Kowalewski, O. (2006). Wartość dla akcjonariuszy mniejszościowych w procesie wycofania spółek z obrotu giełdowego. Bank i Kredyt, 2.
 • Mataczyński, M. (2010). ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. In: T. Sójka (red.), Komentarz. LEX, komentarz do art. 73 ustawy o ofercie publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Nawrot, W. (2008). Rynek kapitałowy i jego rozwój. Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe.
 • Pour, E.K., & Lasfer, M. (2013). Why do companies delist voluntarily from the stock market? Journal of Banking & Finance, 37(12), 4850–4860. doi:10.1016/j.jbankfi.2013.08.022
 • Regucki, T. (2012). O potrzebie zmian regulacji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji – uwagi na podstawie struktury własności polskich spółek giełdowych. Transformacje Prawa Prywatnego, 3.
 • Regucki, T. (2013). Regulacja wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji a pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych. Zarządzanie i Finanse, 2(6).
 • Regulation (Eu) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.
 • Rocznik Giełdowy. (1997–2008). Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Retrieved from www.gpw.com.pl
 • Sanger, G., & Peterson, J. (1990). An empirical analysis of common stock delistings. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 25(2), 261–272. doi:10.2307/2330828
 • Szyszka, A. (2002). Studium wydarzeń: reakcja inwestorów na publiczne wezwania do sprzedaży akcji. In: D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami: klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia, t. 1. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe uniwersytetu Szczecińskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2020_54_1_31-40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.