PL EN


2020 | 54 | 1 |
Article title

The Innovativeness of Individual Farms in the Łódź Region

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to characterise the innovativeness of individual farms in the Łódź region. Based on a domestic and foreign literature study, the most frequently used variables connected with farms (namely, the type of agricultural activity, economic size and VAT settlement system) were selected. The analysis of selected variables that characterise the innovative activity of the researched entities was carried out using the basic measures of structural analysis and interdependence of phenomena. The analysis was based on the results of questionnaire interviews conducted among 150 individual farms from the Łódź region which keep accounting books under the Polish FADN.
PL
The aim of this paper is to characterise the innovativeness of individual farms in the Łódź region. Based on a domestic and foreign literature study, the most frequently used variables connected with farms (namely, the type of agricultural activity, economic size and VAT settlement system) were selected. The analysis of selected variables that characterise the innovative activity of the researched entities was carried out using the basic measures of structural analysis and interdependence of phenomena. The analysis was based on the results of questionnaire interviews conducted among 150 individual farms from the Łódź region which keep accounting books under the Polish FADN.
Year
Volume
54
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-04-20
Contributors
References
  • Diederen, P., van Meijl, H., Wolters, A., & Bijak, K. (2003). Innovation adoption in agriculture: innovators, early adopters and laggards. Cahiers d’Économie et Sociologie Rurales, 67.
  • FADN. (2017). Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2017 roku. Warszawa.
  • Górka, M., & Ruda, M. (2012). Innowacje w gospodarstwach rolniczych województwa podkarpackiego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 29.
  • Kałuża, H., & Ginter, A. (2014). Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Agrobiznes 2014. Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej, 361. doi:10.15611/pn.2014.361.09
  • Kiełbasa, B., & Puchała, J. (2015). Innowacyjność młodych rolników i ich postawy wobec zmian na przykładzie gospodarstw rolnych położonych w regionie rozdrobnionego rolnictwa. Roczniki Naukowe SERiA, XVII(1).
  • Läppe, D., Renwick, A., & Thorne, F. (2015). Measuring and understanding the drivers of agricultural innovation: Evidence from Ireland. Food Policy, 51. doi:10.1016/j.foodpol.2014.11.003
  • Nasalski, Z. (2017). Motywy podejmowania działalności innowacyjnej w gospodarstwach użytkujących grunty z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim. Roczniki Naukowe SERiA, XIX(3). doi:10.5604/01.3001.0010.3251
  • OECD/Eurostat. (2005). Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data. Paris.
  • Van der Meulen, H., van Asseldonk, M., & Ge, L. (2016). The state of innovation in European agriculture: Innovators are few and far between. Studies in Agricultural Economics, 118. doi:10.7896/j.1628
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2020_54_1_7-17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.