PL EN


2020 | 54 | 1 |
Article title

An Evaluation of the Technical Efficiency of the Selected Commercial Banks with the Usage of the CCR-DEA Model under the Conditions of Acquisitions in the Banking Sector

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to evaluate the technical efficiency of the chosen commercial banks, which in the years 2014–2016 were participants in acquisitions in the banking sector, with the usage of the Data Envelopment Analysis (DEA) model. The DEA model was modified through reshaping the linear form using the Charnes, Cooper, and Rhodes (CCR) model, which is aimed at expenditures. Particular attention was paid to the impact of acquisitions in the banking sector on the improvement or deterioration of the technical efficiency of banks that act as acquiring banks.
PL
The aim of this article is to evaluate the technical efficiency of the chosen commercial banks, which in the years 2014–2016 were participants in acquisitions in the banking sector, with the usage of the Data Envelopment Analysis (DEA) model. The DEA model was modified through reshaping the linear form using the Charnes, Cooper, and Rhodes (CCR) model, which is aimed at expenditures. Particular attention was paid to the impact of acquisitions in the banking sector on the improvement or deterioration of the technical efficiency of banks that act as acquiring banks.
Year
Volume
54
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-04-20
Contributors
author
References
 • Adamik, A. (red.). (2011). Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: C.H. Beck.
 • Capiga, M. (2009). Determinanty i pomiar efektywności działania banku. In: J. Harasim (red.), Konkurencyjność i efektywność działania banku – podejście zasobowe. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Czyżewski, A., & Smędzik, K. (2010). Efektywność techniczna i środowiskowa gospodarstw rolnych w Polsce według ich typów i klas wielkości w latach 2006–2008. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 97(3).
 • Domagała, A. (2007). Metoda Data Envelopment Analysis jako narzędzie badania względnej efektywności technicznej. Badania Operacyjne i Decyzje, 3–4.
 • Golany, B., & Roll, Y. (1989). An application procedure for DEA. Omega, 17(3).
 • Gospodarowicz, A. (2002). Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Gradoń, W. (2016). Pomiar wartości banku. In: M. Capiga, W. Gradoń, G. Szustak (red.), Kreowanie wartości banku. Warszawa: Difin.
 • Guzik, B. (2009). Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA. Badania Operacyjne i Decyzje, 1.
 • Jonek-Kowalska, I., & Zieliński, M. (2017). CSR Activities in the Banking Sector in Poland. In: K.S. Soliman (ed.), Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Proceedings of the 29th International Business Information Management Association Conference, International Business Information Management Association, Vienna.
 • Kopiński, A., & Porębski, D. (2015). Próba oceny efektywności banków komercyjnych za pomocą metody DEA. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, XLIX(4).
 • Marek, S., & Białasiewicz, M. (red.). (2008). Podstawy nauki o organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Michalak, A. (2016). The cost of capital in the efficiency assessment of financial management in a company. Quarterly Journal Oeconomia Copernicana, 7(2).
 • Nawrocki, T., & Jabłoński, B. (2011). Inwestowanie na rynku akcji. Jak ocenić potencjał rozwojowy spółek notowanych na GPW w Warszawie. Warszawa: CeDeWu.
 • Nawrocki, T.l. (2015). The use of fuzzy logic in the enterprises business efficiency assessment. In: T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), The Essence and Measurement of Organizational Effiiency. Springer Proceedings in Business and Economics.
 • Nowak, K., & Matuszyk, A. (2014). Analiza możliwości zastosowania metody DEA w modelach scoringowych. Studia Ekonomiczne /Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 186(1), 113–126.
 • Olesen, O.B., Petersen, N.Ch., & Podinovski, V.V. (2017). Efficiency measures and computational approaches for data envelopment analysis models with ratio inputs and outputs. European Journal of Operational Research, 261(2), 640–655. doi:10.1016/j.ejor.2017.02.021
 • Pyka, A. (2015). Podmioty systemu finansowego. Banki komercyjne. In: H. Zadora (red.), Finanse. Kategorie – zjawiska i procesy – podmioty. Warszawa: Difin.
 • Pyka, I., Cichy, J., Nocoń, A., & Pyka, A. (2018). Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych. Warszawa: Difin.
 • Stoła, E. (2011). Efektywność techniczna a efektywność finansowa banków komercyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 37, 141–152.
 • Sufin, F., & Habibullah, M.S. (2009). Determinants of bank profitability in a developing economy: Empirical evidence from Bangladesh. Journal of Business Economics and Management, 10(3), 207–217.
 • Szelągowska, A., & Posacka K. (2006). Zastosowanie analizy regresji w ocenie konkurencyjności wybranych banków komercyjnych w Polsce w latach 1996–2004. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Teoria i Zastosowanie Informatyki, 5(1), 137–146.
 • Raporty finansowe Alior Banku SA za lata 2014, 2015, 2016.
 • Raporty finansowe PeKaO SA za lata 2014, 2015, 2016.
 • Raporty finansowe PKO BP SA za lata 2014, 2015, 2016.
 • [www 1] https://www.pkobp.pl
 • [www 2] https://www.aliorbank.pl/
 • [www 3] https://pekao.com.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2020_54_1_77-88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.