PL EN


2020 | 54 | 2 |
Article title

Presentation and Assessment of Provisions of Strategic Documents in the Context of Possibilities of Achieving Key Objectives as Well as the Vision and Mission of the Social Insurance Institution

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Traditional approach to management based on administration does not guarantee full achievement of its goals, nor is it satisfactory to service recipients. The focus on the widely understood stakeholders of the public domain is of the utmost value within the public sector. Thus, modern approach to management in public administration requires to abandon bureaucracy and improve the quality of services, customer satisfaction, and openness to new technologies. The article focuses on presenting and assessing the essence of changes in the Social Insurance Institution management which are supposed to ensure that the status of a modern public institution will be achieved. The process of transformations was conducive to developing a new model of management which is based on management by objectives, employs process-oriented management, and whose aim is to increase customer satisfaction.
PL
Traditional approach to management based on administration does not guarantee full achievement of its goals, nor is it satisfactory to service recipients. The focus on the widely understood stakeholders of the public domain is of the utmost value within the public sector. Thus, modern approach to management in public administration requires to abandon bureaucracy and improve the quality of services, customer satisfaction, and openness to new technologies. The article focuses on presenting and assessing the essence of changes in the Social Insurance Institution management which are supposed to ensure that the status of a modern public institution will be achieved. The process of transformations was conducive to developing a new model of management which is based on management by objectives, employs process-oriented management, and whose aim is to increase customer satisfaction.
Year
Volume
54
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-06-29
Contributors
References
 • Act of 13 December 1998 on the social insurance system (Journal of Laws of 2018, item 1076).
 • Blikle, A.J. (2013). Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu. Warszawa: Onepress.
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Strategia rozwoju kraju 2020. (2013). Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 • Garvin, D. (2006). Budowanie organizacji uczącej się. In Harvard Business Review. Zarządzanie wiedzą. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Kotarbiński, T. (1975a). Hasło dobrej roboty. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kotarbiński, T. (1975b). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Krzakiewicz, K., & Cyfert, Sz. (2015). Podstawy zarządzania organizacjami Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego.
 • Letter 990100/0146/49/2018 of 19 March 2018 given to the author by the ZUS Customer Service Department.
 • Lewandowska, M. (2014). Dlaczego się zmieniamy, czyli co to jest New Public Management? Z życia ZUS, 4(160).
 • Niedziela, M. (2018) Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia się dla klienta. In A. Matuszewska (red.), Kalisz: PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.
 • Penc, J. (1999). Skuteczne zarządzanie organizacją. Łódź: Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu.
 • Robbins, S.P., & DeCenzo, D.A. (2002). Podstawy zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Rzeczpospolita Ubezpieczonych. Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce 1918–2018. (2018). Warszawa: ZUS.
 • Stoner, J.A.F., Freeman, R.e., & Gilbert, D.R. (2001). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2010–2012. (2010). Warszawa: ZUS.
 • Strategia rozwoju Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2013–2015. (2012). Warszawa: ZUS.
 • Strategia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2016–2020. (2015). Warszawa: ZUS.
 • Szymańska, K. (2015). Wprowadzenie do metod i technik zarządzania. In K. Szymańska (red.), Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Zawicki, M. (2011). Nowe zarządzanie publiczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • www.zus.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2020_54_2_53-65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.