PL EN


2020 | 54 | 2 |
Article title

Housing Resources in Poland – an Assessment Made in Terms of the Quality of Life

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Having a home has been cited as a principal good, both in economic and social terms. It plays a key role in human life. Having a home often determines other decisions, such as getting married, starting a family, and changing jobs. Research papers dealing with the question of home ownership or tenancy, as well as various publications issued by the government and non-government organisations, emphasise the problem of a housing deficit. However, the question of the quality of housing resources is raised less often. Living conditions are one of the research areas investigated in studies concerning the quality of life. The purpose of this article is to assess the quality of Poland’s housing resources at the regional level, using data from 2003 and 2016 and aided by Perkal’s synthetic indicator. According to this indicator, the Mazowieckie Voivodeship had the highest value (0.849), and the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship the lowest one (-0.722).
EN
Having a home has been cited as a principal good, both in economic and social terms. It plays a key role in human life. Having a home often determines other decisions, such as getting married, starting a family, and changing jobs. Research papers dealing with the question of home ownership or tenancy, as well as various publications issued by the government and non-government organisations, emphasise the problem of a housing deficit. However, the question of the quality of housing resources is raised less often. Living conditions are one of the research areas investigated in studies concerning the quality of life. The purpose of this article is to assess the quality of Poland’s housing resources at the regional level, using data from 2003 and 2016 and aided by Perkal’s synthetic indicator. According to this indicator, the Mazowieckie Voivodeship had the highest value (0.849), and the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship the lowest one (-0.722).
Year
Volume
54
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-06-29
Contributors
References
 • Andrews, F.M., & Inglehart, R.F. (1979). The structure of subjective well-being in nine western societies. Social Indicators Research, 6(1), 73–90. Retrieved from http://hdl.handle.net/2027.42/43699
 • Baker, F., & Intagliata, J. (1982). Quality of life in the evaluation of community support systems. Evaluation and Program Planning 5, 69–79.
 • Bryx, M. (2001). Finansowanie inwestycji mieszkaniowych. Warszawa: Poltext.
 • Cummins, R. (1996). The domains of life satisfaction. An attempt to order chaos. Social Indicators Research, 38, 303–328.
 • Czapiński, J. (2002). Szczęśliwy człowiek w szczęśliwym społeczeństwie? Zrównoważony rozwój, jakość życia i złudzenie postępu. Psychologia Jakości Życia, 1, 9–34.
 • Czapiński, J., & Panek, T. (2015). Główne wyniki i wnioski. Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków – Raport. Contemporary Economics, 9(4), 16–24. doi:10.5709/ce.1897-9254.177
 • Czyż, T., & Chojnicki, Z. (1991). Struktura poziomu życia w systemie regionalnym Polski. In Z. Chojnicki, T. Czyż (red.), Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności. Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, 153, 7–46.
 • Eurostat. (2016). Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_statistics/pl
 • Felce, D., & Perry, J. (1995). Quality of life: Its definition and measurement. Research in Developmental Disabilities, 16(1), 51–74.
 • Gorzelak, G., & Jałowiecki, B. (2000). Konkurencyjność regionów. Studia Regionalne i Lokalne, 1(1) 7–24.
 • Karmowska, G. (2011). Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Retrieved from www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/RNR_2011_t98_z2s85.pdf
 • Kowalewska, M.D., (2015). Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego w Polsce. In K. Krzyżanowska, M. Roman (red.), Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce (pp. 48–53). Pułtusk: Wydawnictwo urzędu Miejskiego.
 • Liu, B.Ch. (1976). Quality of Life Indicators in U.S. Metropolitan Areas: A Statistical Analysis. New York: Praeger Publisher.
 • Łaszek, J., Olszewski, K., & Waszczuk, J. (2017). Regional diversifiation of saturation of the housing stock. Poland against the background of Europe. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 15(2), 7–17.
 • Mach, Ł.(2015). Analiza potencjału infrastruktury mieszkalnictwa oraz jej wpływ na zrównoważony rozwój regionalny ze szczególnym uwzględnieniem RPO Województwa Opolskiego 2014–2020. Barometr Regionalny Analizy i Prognozy, 13(4), 81–88.
 • Malina, A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • McGregor, J.A., & Pouw, N. (2017). Towards an economics of well-being. Cambridge Journal of Economics, 41(4). doi:10.1093/cje/bew044
 • Miłek, D., & Paluch, P. (2016). Rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 48(4), 9–103. doi:10.15584/nsawg/2016.4.7
 • Napyurkovska-Baryla, A. (2017). Primeneniye metoda prirodnykh pokazateley perkala s tsel'yu issledovaniya kachestva zhilishchnogo fonda v voyevodstvakh pol'shi. Sel'skoye khozyaystvo – problemy i perspektivy 636.2.034.636.087.7, 202–208.
 • Petelewicz, M., & Drabowicz, T. (2016). Jakość życia – globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja. Retrieved from www.socjologia.uni.lodz.pl/pliki/33jakosc_zycia_globalnie_i_lokalnie.pdf
 • Rokicka, E. (2014). Rozwój gospodarczy i społeczny a jakość życia. Wybrane kontrowersje teoretyczne i metodologiczne. Przegląd Socjologiczny, 63(1), 87–101. Retrieved from http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b3c6a293-baec-4132-aa28-6b5d84459e33
 • Sęk, H. (1993). Jakość życia a zdrowie. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 110–117.
 • Skrzypek, E. (2001). Czynniki kształtujące jakość życia. Retrieved from http://idn.org.pl/Lodz/Mken/Mken% 202001/Referaty%202001/14.pdf
 • Sobala-Gwosdz, A. (2004). The change in the rural standard of living during the transformation period in the Podkarpackie Province, Poland. Retrieved from http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4676037/2004_114_93-106.pdf/5bc00edc-4b58-4cfd-8b6e6b609bc6ddf7
 • Szelągowska, A. (2011). Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego. Warszawa: CeDeWu.
 • WHOQOL. (1995). Retrieved from http://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflfe/en/
 • Trzebiatowski, J. (2011). Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych. Hygeia Public Health, 46(1), 26.
 • Wejnert, B. (2001). Problematyka subiektywnej i obiektywnej oceny jakości życia w badaniach amerykańskich. In A. Wachowiak (red.), Jak żyć? Wybrane problemy jakości życia. Poznań: Wydawnictwo Fundacji „Humaniora”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2020_54_2_67-76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.