PL EN


2013 | 38 | 2 |
Article title

Kłopoty z wielokulturowością, czyli aktualność schematu „my - oni"”

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim
EN
The  article  attempts  to  undertake  the  issues  of  multiculturalism  which  remain  actual  and  unsolved.  On  one  hand,  multiculturalism  is  acknowledged  as  an  unquestionable  social  phenomenon;  on  the  other  some  reject  its  existence  at  all.  The  main  emphasis  of  the  text  is  put  on  the  relation  we  –  they  so  as  to  prove  that  schema  is  still  very  much  present  in  so-called  open  societies.
Year
Volume
38
Issue
2
Physical description
Dates
published
2013
online
2013-04-19
Contributors
author
References
 • Augé  M.,  2010,  Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności,  PWN,  Warszawa.
 • Bauman  Z.,  2000,  Ponowoczesność jako źródło cierpień, tłum.  J.  Bauman,  Wydawnictwo  Sic!,  Warszawa.
 • Bauman  Z.,  2006,  Życie na przemiał,  tłum.  T.  Kunz, Wydawnictwo  Literackie,  Kraków.
 • Buchowski  M.,  2008,  Antropologiczne kłopoty z  multikulturalizmem,  w:  Czy klęska wielokulturowości?, red.  H. Mamzer,  Wydawnictwo  Fundacji  Humaniora,  Poznań.
 • Burszta  W.J., 2004, Różnorodnośći tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Clifford  J.,  2000,  Kłopoty z  kulturą: dwudziestowieczna etnografia, literatura i  sztuka,  tłum. E.  Dżurak,  J.  Iracka,  E. Klekot,  Wydawnictwo  KR,  Warszawa.
 • Dobiecki  G.,  2011,  Granice tolerancji.  Wywiad  z A. Finkielkrautem,  „Wprost”,  7  sierpnia  2011.
 • Fukuyama  F.,  1996,  Koniec historii,  tłum.  T.  Bieroń,  M. Wichrowski,  Zysk  i S-ka,  Poznań.
 • Golka  M.,  2010,  Wielokulturowości,  Wydawnictwo Literackie  Muza  SA,  Warszawa.
 • Hildebrandt-Wypych  D.,  2008,  Wielokulturowość upolityczniona – wielokulturowość urynkowiona: dylematy europejskiej polityki imigracyjnej,  w:  Czy klęska wielokulturowości?,  red.  H.  Mamzer,  Wydawnictwo  Fundacji Humaniora,  Poznań.
 • Huntington  S.P., 1998, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. H. Jankowska, Wydawnictwo Literackie Muza  SA,  Warszawa.
 • Iglicka K., 2004, Unijny wymiar bezpieczeństwa z  perspektywy migracji międzynarodowych i dylematów wielokulturowości, Raporty i Analizy 7/04, Centrum Stosunków Międzynarodowych.
 • Kapuściński  R.,  2007,  Nie ogarniam świata.  Z  Ryszardem Kapuścińskim spotykają się Witold Bereś i  Krzysztof Burnetko, Świat  Książki,  Warszawa.
 • Kłodkowski  P.,  2002,  Wojna światów? O  iluzji wartości uniwersalnych,  Znak,  Kraków.
 • Kusio  U.,  2011,  Dialog w  komunikacji międzykulturowej. Ideały a  rzeczywistość,  Wydawnictwo  UMCS,  Lublin.
 • Kymlicka  W.,  2009,  Współczesna filozofia polityczna,  tłum. A.  Pawelec,  Fundacja  Aletheia,  Warszawa.
 • Lévi-Strauss  C.,  1969,  Myśl nieoswojona,  tłum.  A. Zajączkowska,  PIW,  Warszawa.
 • Łotman  J.,  1999,  Kultura i  eksplozja,  tłum.  B.  Żyłko,  PIW, Warszawa.
 • Merton  R.K.,  1982,  Teoria socjologiczna i  struktura społeczna,  red.  J.  Wertenstein-Żuławski, E.  Morawska, PWN,  Warszawa.
 • Możejko  E.,  2004,  Wielka szansa czy iluzja? Wielokulturowość w  dobie ponowoczesności,  w:  Dylematy
 • wielokulturowości,  red.  W.  Kalaga,  Universitas,  Kraków.
 • Nowicka  E.,  1990,  Swojskość i  obcość jako kategorie socjologicznej analizy,  w:  Swoi i  obcy,  red. E.  Nowicka, Wydawnictwo  UW,  Warszawa.
 • Rewers  E.,  2004,  Transkulturowość czy glokalność? Dwa dyskursy o  kondycji post‑ponowoczesnej,  w:  Dylematy wielokulturowości,  red.  W.  Kalaga,  Universitas,  Kraków.
 • Sarrazin  T.  2010,  Deutschland schafft sich ab: Wie wir unsere Land aufs Spiel setzen,  Deutsche  Verlags-Anstalt, München.
 • Scheffer P., 2010, Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, tłum. E. Jusewicz‑-Kalterm, Wydawnictwo  Czarne, Wołowiec.
 • Shayegan  D.,  2001,  Wszyscy jesteśmy migrantami, „Forum” nr  10.
 • Welsch  W.,  1998,  Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury,  tłum.  B.  Szusła,  J.  Wietlecki, w:  Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha,  red.  R.  Kubicki,  cz.  2,  Wydawnictwo Fundacji  Humaniora,  Poznań.
 • Zick  A.,  Küpper  B.,  Hövermann  A.,  2011,  Die Abwertung der Anderen. Eine Europäischen Zustandsbeschreibung zu Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminierung, Friedrich‑-Ebert‑-Stiftung,  Berlin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2013_38_2_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.