PL EN


2014 | 39 | 1 |
Article title

Sztuka, społeczeństwo, transgresja. Esej z filozofii kultury

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problem pojęciowych uwarunkowań transgresji w świecie przednowoczesnym i nowoczesnym. Autor stara się uzasadnić pogląd, że światopogląd nowoczesny przyniósł nowe założenia ideowe, które zupełnie odmieniły pojmowanie transgresji. W świecie odczarowanym transgresyjne jest to, co przełamuje perspektywę wyznaczoną przez humanizm wyłączny jako światopogląd dominujący. W artykule zostały skomentowane poglądy Ch. Taylora, D. Castaldo i M. Douglas.
EN
An article is concerned with the theoretical conditions of transgression in pre-modern, modern and contemporary society. Author argues that in pre-modern worldview there were no conceptual conditions which made transgression possible. In modern and especially postmodern de-enchanted world a real transgression is a creative work which goes beyond the limitations of exclusive humanism. Among the discussed authors are: Ch. Taylor, D. Castaldo, M. Douglas.
Keywords
Year
Volume
39
Issue
1
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
Contributors
References
 • Adorno T., Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia, przeł. M. Łukasiewicz, posłowie M. Siemek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.
 • Bieńkowska E., Ocalić niszcząc, zniszczyć ocalając, „Znak” 2000, nr 535.
 • Castaldo D., Ziemia Obiecana. Kultura rocka 1954−1994, przeł. J. Uszyński, Znak, Kraków 1997.
 • Chaunu P., Cywilizacja Oświecenia, przeł. E. Bąkowska, PIW, Warszawa 1989.
 • Claire J., Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, przeł. J.M. Kłoczowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.
 • Eliade M., The Myth of Eternal Return, or Cosmos and History, Princeton University Press, Princeton 1971.
 • Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Aletheia-Spacja Warszawa 1993.
 • Fraenger W., Hieronim Bosch, przeł. B. Ostrowska, Arkady, Warszawa 1990.
 • Jonas H., Zmiana i trwałość. O podstawach rozumienia przeszłości, przeł. P. Domański, IFiS, Warszawa 1994.
 • Kantorowicz E., Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, przeł. M. Michalski, Z. Krawiec, PWN, Warszawa 2007.
 • Kuryluk E., Wiedeńska apokalipsa. Eseje o kulturze austriackiej XX wieku, WAB, Warszawa 1999.
 • Lewis C.S., Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, przeł. W. Ostrowski, Znak, Kraków 1995.
 • MacIntyre A., Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, przeł. i przypisami opatrzył A. Chmielewski, PWN, Warszawa 1996.
 • Marquard O., Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne, przeł. K. Krzemieniowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1994.
 • Mattelart A., Społeczeństwo informacji. Wprowadzenie, przeł. J.M. Pomorski, Universitas, Kraków 2004.
 • Menninghaus H., Wstręt. Teoria i historia, przeł. G. Sowiński, Universitas, Kraków 2009.
 • Podgórzec Z., Mój Chrystus. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Łuk, Białystok 1993.
 • Siwicka D., Głowiński M., Nawarecki A. (red.), Szybko i szybciej. Eseje o pośpiechu w kulturze, IBL, Warszawa 1996.
 • Sylvester D., Rozmowy z Francisem Baconem. Brutalność faktu, przeł. M. Wasilewski, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Taylor Ch., Secular Age, Harvard University Press, Harvard 2009.
 • Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, oprac. T. Gadacz, wstęp A. Bielik-Robson, PWN, Warszawa 2001.
 • Tokarska-Bakir J., Energia odpadków, [w:] M. Douglas, Czystość i zmaza, przeł. M. Bucholc, wstęp J. Tokarska-Bakir, PIW, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2014_39_1_21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.