PL EN


2014 | 39 | 1 |
Article title

Między sferą rynkową a przestrzeniami kultury: miasta kreatywne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza pojęcia kreatywności w odniesieniu do kontekstu społecznego i gospodarczego. Idea kreatywnych gałęzi gospodarki staje się fundamentem działań wspierających komercjalizację kultury. Zwolennicy owych procesów ich konsekwencje często ujmują w sposób jednowymiarowy. Komercjalizacja sektora kultury wspierana turystyką kulturalną stanowić ma bowiem receptę na sukces gospodarczy regionu. Niemniej tak instrumentalne traktowanie sektora kultury skutkuje poważnymi konsekwencjami. Przykład związany z pracą Damiana Hirsta uświadamia, jakie zagrożenia pojawiają się w odniesieniu do instytucji kultury funkcjonującej w mieście kreatywnym.
EN
The aim of this article is to analyze the notion of creativity in reference to social and economical context. The idea of creative industries becomes the fundament for processes supporting commercialization of culture. Their protagonists consider the consequences of those processes without further reflections. Commercialization of culture supported by cultural tourism becomes a formula for economical success of region. However, instrumental attitude towards culture has its serious consequences. Example referring to work of Damian Hirst exposes difficulties that may be encountered by cultural institution in creative city.
Keywords
Year
Volume
39
Issue
1
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
Contributors
References
  • Anholt S., Competitive Identity. The New Brand Management for Nations Cities and Regions, Palgrave Macmillan 2007.
  • Atkinson D., Heritage [w:] Cultural Geography, ed. D. Atkinson [et al.], London − New York 2005.
  • Bilton Ch., Polityka kreatywności [w:] Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2010.
  • Craik J., Re-Visioning Arts and Cultural Policy, ANU E Press 2007.
  • Ferguson B.W., Greenberg E., Nairne S., Mapping International Exhibitions [w:] The Manifesta Decade: Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials in Post-Wall Europe, ed. B. Vanderlinden, E. Filipovic, MIT Press 2005.
  • Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa 2010.
  • Nawratek K., Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
  • Thompson D., The $12Million Stuffed Shark. The Curious Economics of Contemporary Art, Palgrave 2008.
  • Wu Ch., Privitising Culture: Corporate Art Collection Since the 1980s, London: Verso 2002.
  • www.mercer.com/qualityoflivingpr#city-rankings (dostęp: 04.06.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2014_39_1_51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.