PL EN


2014 | 39 | 1 |
Article title

Strategie twórcze w procesie pisania. Brzydkie rzemiosło. Sytuacja creative writing na gruncie polskim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka tekstu stara się „odczarować” „tajemniczy” proces pisania poprzez zanalizowanie go w kontekście klasycznych strategii procesu twórczego wyodrębnionych przez Edwarda Nęckę, takich jak: strategia czujności, percepcji postaci, ukierunkowanej emocji, zamykania, jasno określonego celu, wyniku idealnego, zarodka, nadmiaru, twórczego oddalenia. Główną tezą artykułu jest wskazanie na uniwersalność owych mechanizmów i wykorzystywanie ich nie tylko przez uznanych pisarzy, ale także przez każdą osobę zmagającą się z materią słowa.
EN
The author of the article is trying to reveal m y s t e r i o u s writing process by its analysis in the context of classical strategies of creative process, that were extracted by Edward Nęcka. Those strategies are: vigilance, subject perception, targeted emotion, close, clearly defined aim, perfect result, embryo, overflow, creative distance. Main thesis of the article is to point out the universality of these mechanisms and their usage by not only known writers, but also by every other person who is dealing with writing process.
Keywords
Year
Volume
39
Issue
1
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-23
Contributors
References
 • Auster P., Nasz wiek? To klęska, rozmawia W. Orliński, „Książki. Magazyn do Czytania” 2013, nr 2(9). Białoszewski M., Poezje wybrane, Warszawa 1978.
 • Boyd B., The Art of Literature and the Science of Literature, http://theamericanscholar.org/the-artof- literature-and-the-science-of-literature/#.U9ZoQ7EuHtQ (dostęp: 10.05.2013).
 • Chojnacki A., Komputer i literatura [w:] Ecriture/Pisanie. Materiały z konferencji polsko-francuskiej, Warszawa, październik 1992, red. Z. Mitosek, J.Z. Lichański, Warszawa 1995.
 • Filipiak I., Twórcze pisanie dla młodych panien, Gdańsk 2000. Grant-Adamson L., Jak napisać powieść kryminalną, przeł. M. Rusinek, Kraków 1999.
 • Jak zostać pisarzem. Pierwszy polski podręcznik dla autorów, red. A. Zawada, Wrocław 2011.
 • Jaworski S., Piszę więc jestem. O procesie twórczym w literaturze, Kraków 1993.
 • Lagercrantz O., O sztuce czytania i pisania, przeł. J. Kubitsky, Warszawa 2011.
 • Maliszewski K., Dekalog początkującego poety, www.strumienie.eu/article/53.html (dostęp: 07.10.2013).
 • Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, Kraków 1999.
 • Novalis, Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna – Studia − Fragmenty, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1984.
 • „Przez 50 lat uczyła Polaków poczucia humoru”, „Stworzyła literaturę uśmiechu” − pisarze i krytycy o Chmielewskiej, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14738340.html (dostęp: 07.10.2013).
 • Robinson K., Oblicza Umysłu. Ucząc się kreatywności, przeł. A. Baj, Kraków 2010.
 • Parnicki T., Dziennik z lat osiemdziesiątych. Notatki o własnej pracy literackiej, Kraków 2008.
 • Puchalska-Wasyl M., Porozmawiaj ze sobą, „Charaktery”, nr 6(209), R. XVIII.
 • J. Sobolewska, Udręki pisarzy, www.polityka.pl/kultura/aktualnoscikulturalne/1501627,1,udreki- -pisarzy.read (dostęp: 10.05.2013).
 • Sternberg R.J., The Nature of Creativity, „Creativity Research Journal”, Vol. 18, No. 1, s. 87−98.
 • Sztyrmer L., Pantofel; Frenofagiusz i Frenolasty, oprac. K. Bartoszyński, Poznań 1959.
 • Wańkowicz M., Karafka La Fontaine’a, t. 1−2, Kraków 1972.
 • Zagajewski A., Nie pozwól rozpłynąć się skupieniu [w:] Wiersze wybrane, red. R. Krynicki, t. 67, Kraków 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2014_39_1_63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.