Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 39 | 2 |

Article title

Myśl społeczna Hugo Cháveza

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zmarły 5 marca 2013 prezydent Wenezueli Hugo Chavez pozostawił po sobie myśl polityczną – boliwarianizm, której realizacja w stopniu znaczącym odmieniła kształt społeczeństwa wenezuelskiego. Wszystkie zmiany społeczne w epoce Cháveza przeprowadzane były w duchu socjalizmu, któremu prezydent Wenezueli usiłował nadać własną, autorską interpretację. Całość zabiegów administracji centralnej posiadała głębokie uzasadnienie ideologiczne, toteż stanowi doskonałe pole do zbadania wpływu realizacji konkretnej doktryny politycznej na życie poszczególnych obywateli. Badania wskazują zarówno na pozytywne, jak i negatywne aspekty realizacji polityki społecznej w duchu chavizmu. Z jednej strony, w efekcie przemian, najbiedniejszym autentycznie zaczęło żyć się lepiej. Z drugiej jednak strony Wenezuela w 2014 roku znalazła się w głębokiej recesji − w kraju szalała inflacja, w sklepach brakowało podstawowych dóbr. 
EN
The President of Venezuela, Hugo Chávez, who died on March 5, 2013, has left a legacy ofhis own political thought. Its realisation has changed extensively the shape of Venezuelan society.All social changes under Chávez’s rule were conducted in the spirit of socialism in the President ofVenezuela’s own interpretation. The whole activity of central government was compellingly justifiedideologically and therefore it provides a perfect research material on the impact of particularpolitical doctrine on life of individual citizens.Research shows that there are both positive and negative aspects of implementation of socialpolicy in the spirit of Chavismo. On the one hand, as a result of the changes that were made, life ofthe poor has become easier. On the other hand, Venezuela in 2014 is in deep recession: inflation israging and citizens have great difficulty in finding basic goods in stores.

Keywords

Year

Volume

39

Issue

2

Physical description

Dates

published
2014
online
2015-05-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2014_39_2_71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.