PL EN


2015 | 40 | 2 |
Article title

Dwubiegunowa typologia społeczeństw Murraya Rothbarda

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia dwubiegunowy system podziału społeczeństw zaproponowany przez amerykańskiego ekonomistę Murraya Rothbarda. Koncentrując się na opisie dwóch idealnych typów, autor stara się przybliżyć kryteria pozwalające uszeregować zbiorowości ludzkie według osi podziału wyznaczanej przez społeczeństwo kontraktowe z jednej strony i społeczeństwo hegemoniczne z drugiej. Podstawą rozważań jest Rothbardowskie pojęcie „przemocy” jako działań ludzkich mających charakter przymusowy oraz pojęcie „kontraktu”, będące fundamentem działań dobrowolnych. Tekst porusza także problematykę wolności pozytywnej i negatywnej w odniesieniu do działań państwa jako kluczowego elementu typologii zaproponowanej przez amerykańskiego badacza. Autor proponuje ponadto jego możliwe zastosowania w naukach społecznych.
EN
The article presents a bipolar typological system developed by the American economist Murray Rothbard. Focusing on describing two ideal types, it tries to introduce criteria in order to sort human communities according to indexing axis defined by contractual society on the one side and by hegemonic society on the other. The basis of the considerations is the Rothbardian notion of “violence” as the coercive type of human actions and the notion of “contract” as the voluntary type of actions. The text raises also the problem of positive and negative liberty as a key element of the typology presented by the American author. Furthermore it proposes possible uses of the discussed rating in social science.
Year
Volume
40
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-03-11
Contributors
References
 • Chafee Z., Freedom of Speech in War Time, “Harvard Law Review” 1919, No. 32.
 • Freedom in the World 2014 Methodology, https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2014/methodology#.VkfqOnvDBkg [dostęp: 12.07.2015].
 • Gwartney J., Lawson R., Hall J., Economic Freedom of the World: 2014 Annual Report, Vancouver 2014 (www.cato.org/economic-freedom-world, dostęp: 12.07.2015).
 • Hayek F.A. von, Konstytucja wolności, Warszawa 2011.
 • Locke J., Esej dotyczący prawdziwych początków, zakresu i celu rządu obywatelskiego, [w:] Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992.
 • Mill J.S., On Liberty, London 1921.
 • Mises L. von, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Warszawa 2011.
 • Nozick R., Anarchia, państwo i utopia, Warszawa 2010.
 • Rothbard M.N., Ekonomia wolnego rynku, t. 1, Warszawa 2007.
 • Rothbard M.N., Etyka wolności, Warszawa 2010.
 • Rothbard M.N., O nową wolność. Manifest libertariański, Warszawa 2006.
 • Rothbard M.N., War, Peace, and the State, [w:] Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays, Auburn 2000.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2005.
 • Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2015_40_2_121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.