PL EN


2015 | 40 | 2 |
Article title

Problemy moralnego obowiązku. Czy moralni święci istnieją?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Acts of heroes and acts of saints are also called supererogatory acts. An act is supererogatory if several conditions are fulfilled. These conditions elaborates J.O. Urmson whose article has stimulated many discussions about extracurricular actions. Other understanding of saints and heroes shows S. Wolf who speaks of moral saints quite unfavorably. Both Wolf and Urmson unquestionably agree on the characteristics of moral acts of the saints. The problem that the author of this article focuses on refers to obligation of supererogation.
PL
Czyny bohaterskie i czyny święte są w etyce nazywane również czynami supererogacyjnymi. O czynach supererogacyjnych możemy mówić wówczas, gdy spełnionych jest kilka warunków. Omawia je szczegółowo J.O. Urmson, którego artykuł stał się przyczynkiem do licznych dyskusji na temat czynów nadobowiązkowych. Inne pojmowanie świętych i bohaterów przedstawia w swojej pracy S. Wolf, która o moralnych świętych wyraża się dość niepochlebnie. Zarówno Wolf, jak i Urmson bezdyskusyjnie zgadzają się co do charakterystyki czynów moralnych świętych. Problem, na jakim koncentruje się autorka niniejszego artykułu, dotyczy obowiązywalności czynów supererogacyjnych. 
Year
Volume
40
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-03-11
Contributors
References
  • Heyd D., Supererogation. Its Status in Ethical Theory, Cambridge 1982.
  • Kaniowski A.M., Supererogacja. Zagubiony wymiar etyki. Czyny chwalebne w etykach uniwersalistycznych, Warszawa 1999.
  • Mill J.S., Utylitaryzm, przeł. M. Ossowska, [w:] Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 1959.
  • Urmson J.O., Saints and Heroes, [w:] Ethics. History, Theory and Contemporary Issues, eds. S.M. Cahn, P. Markie, Oxford – New York 1998.
  • Wolf S., Moral Saints, [w:] Virtue Ethics, eds. R. Crisp, M. Slote, Oxford – New York 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2015_40_2_137
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.