PL EN


2016 | 41 | 1 |
Article title

Libertariańskie poglądy na policję i sądy w ujęciu Murraya Newtona Rothbarda

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article were presented proposals of Murray Newton Rothbard, one of the main representatives of libertarianism, on the police and the courts – services which are regarded by many as necessary to maintain within the equally necessary – in their opinion – the state. As we know, the state does not have its own money, in addition to those taken from their citizens by force in the form of taxes. Rothbard solutions are thus intended to prevent coercion, both on the side of using the services and those who provide these services. Due to the nature of libertarian ideas, which are characterized by simplicity and a strong emphasis on the element of freedom, this article is contained in the short form and does not indicate the specific imperatives of action.
PL
W artykule zostały przedstawione propozycje Murraya Newtona Rothbarda – jednego z głównych przedstawicieli libertarianizmu – na temat policji i sądów, czyli służb, które przez wielu są uważane jako konieczne do utrzymywania porządku w ramach równie koniecznego – ich zdaniem – państwa. Jak wiadomo, państwo nie posiada własnych pieniędzy, oprócz tych, które przymusem odbiera obywatelom w postaci podatków. Rozwiązania Rothbarda mają za zadanie uniknąć przymusu zarówno po stronie korzystających z usług, jak i tych, którzy te usługi świadczą. Ze względu na charakter libertariańskich poglądów, które cechuje prostota i silny nacisk na element wolności, artykuł ten zawiera się w krótkiej formie i nie wskazuje konkretnych imperatywów działania.
Year
Volume
41
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-10-06
Contributors
References
  • Bartyzel J., Geneza i próba systematyki głównych nurtów libertarianizmu, [w:] Libertarianizm – teoria, praktyka, interpretacje, red. W. Bulira, W. Gogłoza, Lublin 2010.
  • Rand A., Cnota egoizmu. Nowa koncepcja egoizmu, przeł. J. Łoziński, Poznań 2000.
  • Rothbard M.N., Egalitaryzm jako bunt przeciw naturze, przeł. K. Węgrzecki, Warszawa 2009.
  • Rothbard M.N., Etyka wolności, przeł. J. Woziński, J.M. Fijor, Warszawa 2010.
  • Rothbard M.N., Interwencjonizm, czyli władza a rynek, przeł. R. Rudowski, Warszawa 2009.
  • Rothbard M.N., O nową wolność. Manifest libertariański, przeł. W. Falkowski, Warszawa 2007.
  • Rothbard M.N., On Punishment: Two Comments and a Reply, “Libertarian Forum” 1972, Vol. 4, No. 1.
  • Sikora P., Kategoria self-ownership a problem podmiotowości w libertarianizmie, [w:] Libertarianizm – teoria, praktyka, interpretacje, red. W. Bulira, W. Gogłoza, Lublin 2010.
  • Spooner L., Nie zdrada, przeł. S. Sękowski, Lublin 2008 (prwdr. 1870).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2016_41_1_109
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.