PL EN


2016 | 41 | 1 |
Article title

Richarda Rorty’ego zbawienie przez sztukę

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiam propozycję Richarda Rorty’ego dotyczącą rozwiązania problemu uprawomocnienia ludzkich przekonań o świecie, wraz z możliwością osiągnięcia swoistego zbawienia. Zbawienie wpierw proponowała religia, potem filozofia, a następnie nauka. Rorty krytykuje wszystkie te próby, twierdząc, iż są oparte na błędach w argumentacji. Proponuje radykalne zaniechanie starej perspektywy (tak religijnej, jak naukowej czy filozoficznej) na korzyść prób autokreacji, których celem jest niebycie kopią czegoś lub kogoś innego.
EN
In my paper I present Richard Rorty’s new solution to the problem of validation of human believes and the possibility of obtaining a sort of salvation. Salvation was offered by religion, then philosophy and science. Rorty criticizes all of those efforts, because of the circle in reasoning. And then proposes radical rejecting the old perspective (“pushing off the ladder”) with its zone of knowledge, and accepts instead the imperative of autocreation that is demand of not being a copy of anyone or anything.
Year
Volume
41
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-10-06
Contributors
author
References
 • Rorty R., Filozofia a zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1994.
 • Rorty R., Introduction, [w:] Truth and Progress. Philosophical Papers, Cambridge University Press, 1998.
 • Rorty R., Metoda, nauki społeczne i społeczna nadzieja, [w:] Konsekwencje pragmatyzmu, przeł. C. Karkowski, Warszawa 1998.
 • Rorty R., Odpowiedź Kołakowskiemu, [w:] Habermas, Rorty, Kołakowski: stan filozofii współczesnej, przeł. i oprac. J. Niżnik, Warszawa 1996.
 • Rorty R., Pragmatyzm, relatywizm i irracjonalizm, [w:] Konsekwencje pragmatyzmu, przeł. C. Karkowski, Warszawa 1998.
 • Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popowski, wyd. 2, Warszawa 2009.
 • Rorty R., Relatywizm: odnajdywanie i tworzenie, [w:] Habermas, Rorty, Kołakowski: stan filozofii współczesnej, przeł. i oprac. J. Niżnik, Warszawa 1996.
 • Sextus Empiryk, Zarysy pirrońskie, przeł. A. Krokiewicz, www.zrodla.historyczne.prv.pl [dostęp: 10.03.2016].
 • Stough C., Greek Skepticism. A Study in Epistemology, Berkeley and Los Angeles 1969.
 • Zięba W., Dekonstrukcja metafizyki, Rzeszów 2009.
 • Życiński J., Teizm i filozofia analityczna, t. 2, Kraków 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2016_41_1_83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.