Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 41 | 2 |

Article title

Aktywność zawodowa w opinii pracujących kobiet

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Aktywność zawodowa to istotny element życia współczesnych kobiet. Praca przynosi im satysfakcję, niezależność finansową, wzmacnia poczucie wartości. Postrzegane są jednak stereotypowo jako pracownicy „kłopotliwi”, co rzutuje na ich samoocenę. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: dlaczego kobiety pracują zawodowo?, czy tylko czynniki ekonomiczne mają znaczenie?, jakie korzyści czerpią kobiety z podejmowania aktywności zawodowej?, czy widzą siebie na stanowisku kierowniczym? Wreszcie, jaką mają opinię na temat dyskryminacji kobiet w sferze zawodowej i czy same spotkały się z jej przejawami? Analizy dokonano w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w 2016 r. wśród pracujących kobiet Lublina.
EN
The professional activity is an important part of the lives of modern women. The work brings them satisfaction, financial independence, strengthens self-esteem. However, they are stereotypically perceived as workers “troublesome”, which affects their self-esteem. This article attempts to answer the questions: why women work professionally?, what factors are important?, what kind of benefits derived from professional women’s activity? Finally, what women think about discrimination against women in the professional sphere? The analysis is based on the research conducted in 2016 among working women in Lublin.

Year

Volume

41

Issue

2

Physical description

Dates

published
2016
online
2017-07-28

Contributors

References

 • Balcerzak-Paradowska B., Głogosz D., Hebda-Czaplicka I., Kołaczek B., Przekształcenia własnościowe a aktywność zawodowa kobiet. Zmiany i uwarunkowania, [w:] Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szanse i bariery, red. B. Balcerzak-Paradowska, Warszawa 2003.
 • Czernecka J., Kobieta, matka, pracownik, [w:] Mama w pracy – społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, red. J. Czernecka, K. Dzwonkowska-Godula, P. Woszczyk, Łódź 2009.
 • Czernecka J., Wracam do pracy – podejmowanie przez kobiety aktywności zawodowej po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, [w:] Mama w pracy – społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, red. J. Czernecka, K. Dzwonkowska-Godula, P. Woszczyk, Łódź 2009.
 • Domański H., Zadowolony niewolnik idzie do pracy, Warszawa 1999.
 • GUS, Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Warszawa 2016.
 • Jacukowicz Z., Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, Warszawa 2000.
 • Kalinowska-Nawrotek B., Dyskryminacja kobiet w sferze pracy i płacy, [w:] Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Przemiany i perspektywy, red. A. Manikowski, A. Psyk, t. 2, Warszawa 2007.
 • Kalinowska-Sufinowicz B., Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet, Poznań 2013.
 • Kobieta pracująca. Komunikat CBOS, Warszawa 2013.
 • Kwak A., Rodzina i jej przemiany, Warszawa 1994.
 • Kwak A., Pascall G., Kobiety na rynku pracy – bariery płci, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2005, nr 16.
 • Lisowska E., Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Warszawa 2010.
 • Matysiak A., Słoczyński T., Baranowska A., Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, [w:] Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, red. M. Bukowski, Warszawa 2010.
 • Ołdak M., Praca zawodowa w życiu polskich kobiet: jako wartość i doświadczenie, [w:] Wykształcenie i kwalifikacje kobiet a ich sytuacja na rynku pracy, red. G. Firlit-Fesnak, Warszawa 2008.
 • Równouprawnienie płci. Komunikat CBOS, Warszawa 2013.
 • Szklany sufit. Bariery i ograniczenia pracy kobiet, red. A. Titkow, Warszawa 2003.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
 • Szuman A., Motywy pracy zawodowej matek pracujących w fazach cyklu życia rodziny, Poznań 2001.
 • Szyszka M., Kobiety między domem a pracą. Oczekiwane wsparcie i instrumenty polityki rodzinnej na rzecz godzenia ról zawodowych z rodzinnymi, „Studia nad Rodziną” 2015, nr 36.
 • Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B., Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Warszawa 2010.
 • Woźniakowska A., Korona J., Raport z badania realizowanego w ramach projektu „Mamy pracujące mamy”, Kielce 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2016_41_2_103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.