PL EN


2016 | 41 | 2 |
Article title

Anomia pracownicza w organizacji

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Work anomie is one of those issues whose scale and dynamics have yet to be thoroughly explored. HR departments that experience anomie, but do not have a consistent method of controlling it, lack a strategic plan including comprehensive and coordinated actions aimed at solving the problems of work anomie. The extent of anomie among social problems is determined not only by elusive quantitative parameters, but also by the structure of the homeless population and its variations. There are currently no synthetic studies in the field of anomic behavior in the organization. The basis for effective prevention of work anomie and supporting the organizations already affected by it is appropriate recognition of the problem. In order to take efficient preventive measures and implement efficient programs to combat homelessness, a multifaceted diagnosis of this social phenomenon is required.
PL
Anomia pracownicza jest jednym z tych problemów, których skala i dynamika nie zostały dokładnie rozpoznane. Brakuje syntetycznych opracowań z zakresu zachowań anomijnych w organizacji. Działy HR, które doświadczają zjawiska anomii, ale nie mają spójnej metody jej kontrolowania, nie posiadają strategicznego planu obejmującego kompleksowe i skoordynowane działania, których celem jest rozwiązywanie problemów związanych z anomią pracowniczą. Podstawą efektywnego przeciwdziałania anomii pracowniczej i pomocy organizacjom już nią dotkniętych jest właściwe rozpoznanie problemu. Aby skutecznie podejmować działania, konieczna jest wieloaspektowa diagnoza tego zjawiska społecznego.
Year
Volume
41
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-07-28
Contributors
References
 • Ambroziak D., Maj M., Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach. Problem anomii pracowniczej – diagnoza, kontrola i przeciwdziałanie, Warszawa 2013.
 • Anomia pracownicza – a po HR już tylko prokurator, www.kadry.abc.com.pl/artykuly/anomia-pracownicza-a-po-hr-juz-tylko-prokurator,60845.html [access: 28.12.2016].
 • Anomia pracownicza w Polsce 2012. Raport Skala oszustw i kradzieży w firmach, www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,980,anomia-pracownicza-to-problem-spoleczny.html [access: 28.04.2016].
 • Besnard P., The true nature of anomie, “Sociological Theory”, Vol. 1 (6), DOI: https://doi.org/10.2307/201916.
 • Bieliński J., Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej, Kraków 2013.
 • Cressey D., Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement, Patterson Smith 1973.
 • Ćwiklicki M., Zarządzanie przez wartości w sytuacjach kryzysowych, „Marketing i Rynek” 2015, nr 5.
 • Głąbicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Warszawa 2001.
 • Kassem R., Higson A., The New Fraud Triangle Model, “Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences” 2012, Vol. 3 (3).
 • Kosewski M., Moralność a władza – dlaczego można rządzić ludźmi niegodnymi metodami, www.kontrateksty.pl/index.php?action=show&type=news&newsgroup=34&id=1652 [access: 29.12.2016].
 • Kosewski M., Triada współzależności: jakość – samokontrola – etos pracowniczy, [in:] Anomia pracownicza w Polsce 2012. Raport Skala oszustw i kradzieży w firmach, www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,980,anomia-pracownicza-to-problem-spoleczny.html [access: 20.12.2016].
 • Kosewski M., Układy. Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem, Warszawa 2007.
 • Kosewski M., Wartość, godność i władza, Warszawa 2008.
 • Mach B.W., Transformacja ustrojowa a mentalne dziedzictwo socjalizmu, Warszawa 1998.
 • Maj M., Czym jest anomia pracownicza?, [in:] Anomia pracownicza w Polsce 2012. Raport Skala oszustw i kradzieży w firmach, www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,980,anomia-pracownicza-to-problem-spoleczny.html [access: 20.12.2016].
 • Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002.
 • Nowodziński P., Anomia strategiczna – próba konceptualizacji, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu w Szczecinie” 2015, nr 39.
 • Staniec I., Anomia pracownicza a sytuacje kryzysowe w organizacji, „Marketing i Rynek” 2015, nr 5.
 • Sztompka P., Analiza społeczeństwa polskiego, Kraków 2002.
 • Więcek-Janka E., Psychologia gier symulacyjnych, „Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej” 2004, nr 75.
 • www.anomia-pracownicza.pl [access: 10.04.2016].
 • Żuber A., Moralnie naganne korzyści, „Personel i Zarządzanie” 2009, nr 6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2016_41_2_159
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.