PL EN


2017 | 42 | 1 |
Article title

Analiza zjawiska cyberseksu jako współczesnej formy zaspokajania popędu seksualnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska cyberseksu, będącego coraz częściej wybieraną „alternatywą” zaspokajania popędu seksualnego. Przeglądowy charakter pozwolił poddać omawiane zjawisko wnikliwej analizie. Opracowanie opiera się na wnioskach i badaniach naukowców, realizowanych zarówno na gruncie zagranicznym, jak i polskim. Dokonanie obiektywnej oceny wirtualnego seksu oraz wyciągnięcie konstruktywnych wniosków jest rzeczą trudną. Niemniej można postawić tezę, że internetowy seks powoduje wiele pejoratywnych konsekwencji, takich jak: obniżenie się intymności partnerskiej, pogłębiająca się pustka i samotność ludzi oraz uzależnienie. Mimo że Internet daje możliwość stałego kontaktu, a wirtualny stosunek zaspokaja popęd seksualny, nigdy nie zastąpi on realnych relacji i prawdziwych emocji przeżywanych w życiu rzeczywistym. W przypadku cyberseksu, parafrazując słowa Andrzeja Zwolińskiego, jest i będzie on nadal jedynie protezą intymnych spotkań i doświadczeń.
EN
The aim of the this article is the analysis of the cybersex phenomena which is being more and more frequently chosen as the “alternative” form of satisfying sexual desire.The review character of my abstract caused a deep and profound research. The contained content bases on conclusions and research of scientists carried out not only abroad, but also in Poland.The process of creating the objective assessment of cybersex and drawing constructive conclusions is very hard. Nevertheless, it is possible to state that cybersex causes numerous negative consequences such as: decrease of relationship intimacy, developing emotional emptiness, loneliness and addiction. Despite the fact that Internet gives a possibility to keep in regular contact and the virtual sex satisfies the desire, it will never replace real relations and emotions experienced in the real life. In cybersex case, I could say by paraphrasing words of Andrzej Zwoliński,cybersex is and it will still remain only the replacement of intimate encounters and experiences.
Year
Volume
42
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-20
Contributors
References
 • Badanie Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy Seksualność Polaków 2011, www.termedia.pl/mz/-Badanie-Zbigniewa-Izdebskiego-i-Polpharmy-Seksualnosc-Polakow-2011-,5152.html [dostęp: 14.02.2017].
 • Ben-Ze’ev A., Miłość w sieci. Internet i emocje, Poznań 2005.
 • Chuchra M., Wybrane symptomy dysfunkcjonalności rodziny a aktywność studentów w Internecie, „Curr. Probl. Psychiatry” 2014, nr 15(2).
 • Kowalczyk R., Budna A., Rogowska M., Seks w sieci. Korzyści i zagrożenia, „Przegląd Seksuologiczny” 2009, nr 20.
 • Leśnicka A., Cyberseks w polskim Internecie – ankieta dla użytkowników czatów erotycznych, „Seksuologia Polska” 2009, nr 7(1).
 • Leśnicka A., Zjawisko cyberseksu z perspektywy psychologii społecznej, „Przegląd Seksuologiczny” 2011, nr 27.
 • Lew-Starowicz Z., Encyklopedia erotyki, Warszawa 2001.
 • Nowosielski K., Cyberseksualność, [w:] Podstawy seksuologii, red. Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec, Warszawa 2010.
 • Pacewicz-Biegańska J., Przemiany seksualności nastolatków, „Przegląd Pedagogiczny” 2013, nr 2.
 • Pozdał M., Cyberseks – cyberprzyjemność? Internetowa aktywność seksualna. Nowe możliwości i zagrożenia, [w:] Tabu seksuologii, red. A. Jodko, Warszawa 2008.
 • Robinson P., Tomosaitis N., Cyberseks. Prężny przewodnik po erotyce elektronicznej, Warszawa 1995.
 • Skowroński D., Nowicka M., Kto korzysta z seksu internetowego w Polsce?, „Seksuologia Polska” 2008, nr 6(1).
 • Ściupider-Młodkowska M., Intymność w kulturze flirtu i uwodzenia. Czy wirtu@lny seks na zawsze odmieni intymne relacje partnerskie?, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 29.
 • Trela A., Seksualność kobiet niepełnosprawnych – aspekty kultury i sztuki, „Hygeia Public Health” 2014, nr 49(4).
 • Ulfik-Jaworska I., W pułapce wirtualnego seksu Iwona, http://rodzina.opoka.org.pl/dwaplus/trud/6899.0,W_pulapce_wirtualnego_seksu.prn [dostęp: 16.02.2017].
 • Waszyńska K., Cybersexual addiction. Diagnostyka i leczenie, „Nowiny Lekarskie” 2011, nr 80(5).
 • Waszyńska K., W (nie)rzeczywistej relacji z innymi, czyli miłość i seks w cyberprzestrzeni, „Studia Edukacyjne” 2015, nr 34.
 • Whitty M.T., Carr A.N., Wszystko o romansie w sieci. Psychologia związków internetowych, Gdańsk 2009.
 • Zimbardo P.G., Coulombe N.S., Gdzie ci mężczyźni?, Warszawa 2015.
 • Zwoliński A., Uzależnienie „ekranowe” jako współczesne zagrożenie dla rodziny, „Labor et Educatio” 2014, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2017_42_1_107
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.