PL EN


2017 | 42 | 2 |
Article title

Kilka uwag na temat Commentarii in Ciceronis Somnium Scipionis Makrobiusza Ambrosiusza Teodozjusza

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono kilka wybranych wątków występujących w dziele Makrobiusza zatytułowanym Commentarii in Ciceronis Somnium Scipionis. Dziełko to, mimo że nie posiada charakteru oryginalnego utworu, lecz wręcz przeciwnie – ma charakter kompilatorski, stało się jednym z ważnych źródeł, którymi do średniowiecza przenikały idee filozofii starożytnej. Spośrod bogactwa idei zawartych w omawianym utworze wybrano zagadnienia związane z rozumieniem filozofii, relacją filozofii i mitologii, toposem „złotego łańcucha bytów Homera” oraz klasyfikacją snów.
EN
The article presents several selected threads appearing in the work of Macrobius entitled Commentarii in Ciceronis Somnium Scipionis. This work, despite the fact that it does not have the character of an original work, but on the contrary – it has a compilatory character, has become one of the important sources that penetrated the ideas of ancient philosophy until the Middle Ages. Among the wealth of ideas contained in this work, issues related to the understanding of philosophy, the relation of philosophy and mythology, the topos of the “golden chain of Homer’s existence” and the classification of dreams were selected.
Year
Volume
42
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-06-13
Contributors
References
 • Artemidor z Daldis, Rozważania o snach, przeł. I. Żółtowska, Warszawa 1995.
 • Cyceron, Pisma filozoficzne, przeł. W. Kornatowski, t. 2, Warszawa 1960.
 • Cyceron, Pisma filozoficzne, przeł. J. Śmigaj, t. 3, Warszawa 1961.
 • Domański J., Poeci kolebką filozofów. Jana z Salisbury krytyka LXXXVIII listu Seneki, „Acta Mediaevalia” 2007, t. 20.
 • Dronke P., Fabula. Explorations into the Uses of Myth in Medieval Platonizm, Leiden–Köln 1974.
 • Homer, Iliada VIII, 25–30, przeł. F.K. Dmochowski, Kraków 1972.
 • Hütting A., Macrobius im Mittelalter: Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte der Commentari in Somnium Scipionis, Frankfurt am Main 1990.
 • Kowalewska M., Bóg – kosmos – człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen, Lublin 2007.
 • Kowalewska M., Wielka rzecz wymaga wielkich przestrzeni, „Ethos” 2013, nr 4.
 • Lewis C.S., Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, przeł. W. Ostrowski, Kraków 1995.
 • Macrobii A.Th., Commentarii in Somnium Scipionis et Excerpta e Libro De Differentiis et Socoetatibus gearci latinique verbi, [w:] Ambrossii Theodosii Macrobii Opera quae supersunt, ed. Lodovicus Ianus, Vol. 1, Quaedlinburgi et Lipsiae 1848.
 • Saresberiensis I., Metalogicon, ed. J.B. Hall, K.S.B. Keats-Rohan, Turnhout–Brepols 1991.
 • Schädler M., Philosophie des Macrobius und Ihr Einfluss auf die Wissenschaft des christlichen Mittelalters, Münster 1916, „Beiträge zur Geschichte der Philosopphie des Mittelalters“, Bd. 13(1).
 • Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, przeł. W. Kornatowski, Warszawa 1961.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2017_42_2_75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.