PL EN


2018 | 43 | 1 |
Article title

Zmiany kultury emocjonalnej pracowników socjalnych w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ramą teoretyczną niniejszego tekstu jest koncepcja kultury emocjonalnej Stevena Gordona. Obejmuje ona słowniki emocji, normy i przekonania wobec emocji. Interesują mnie aspekty kultury emocjonalnej profesjonalistów w sektorze pomocy społecznej. Uzyskane wyniki mają służyć dalszym dyskusjom na temat przemian kultury emocjonalnej w sferze pomocy.
EN
As the theoretical framework of this text serves the concept of S. Gordon’s emotional culture. It includes emotion dictionaries, norms, and beliefs about emotions. I am interested in some aspects of the emotional culture of professionals in the social welfare sector. The results obtained are intended to provide further discussion on the transformations of emotional culture in the sphere of help.
Year
Volume
43
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-20
Contributors
References
 • Bieńko M., Dylematy profesji i roli w refleksyjnym projekcie tożsamości współczesnego pracownika socjalnego na przykładzie pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa 2012.
 • Binder P., Palska H., Pawlik W., Zaproszenie do socjologii emocji, [w:] P. Binder, H. Palska, W. Pawlik (red.), Emocje a kultura i życie społeczne, Warszawa 2009.
 • Czerner A., Nieroba E., Język socjologów emocji – subiektywny przewodnik, [w:] A. Czerner, E. Nieroba (red.), Studia z socjologii emocji, Opole 2011.
 • Florys E.M., Identyfikacja z zawodem pracowników socjalnych, „Annales UMCS. Sectio J” 2016, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.67.
 • Gordon S., Institutional and impulsive orientations in selectively appropriating emotions to self, [w:] D.D. Franks, E. Doyle McCarthy (eds.), The Sociology of Emotions, Greenwich 1989.
 • Gordon S., Social Structural Effects on Emotions, [w:] T. Kemper (ed.), Research Agenda for Sociology of Emotions, New York 1990.
 • Górniak K., Bieda i wykluczenie społeczne w perspektywie (dobroczynnych) organizacji pozarządowych, [w:] E. Tarkowska (red.), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa 2013.
 • Hochschild A.R., Ideology and Emotion Management: A Perspective and Path for Future Research, [w:] T.D. Kemper (ed.), Research Agendas in the Sociology of Emotions, Albany 1990.
 • Hochschild A.R., Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, Warszawa 2009.
 • Kalbarczyk A., Wizje biedy i wykluczenia społecznego w praktyce polskiego systemu pomocy społecznej, [w:] E. Tarkowska (red.), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa 2013.
 • Kanasz T., Badania emocji społecznych pracowników socjalnych, „Praca Socjalna” 2014, nr 1.
 • Kanasz T., Buying Food for a Hungry Person in Poland: A Case of an Internet Discussion, “Studies in Global Ethics and Global Education” 2016, Vol. 6(1).
 • Kanasz T., Poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy w opiniach pracowników socjalnych, [w:] M. Mikołajczyk (red.), Pomoc społeczna i praca socjalna – różne oblicza i zadania, Warszawa 2014.
 • Kanasz T., Pomoc osobom doświadczającym ubóstwa w świetle socjologii emocji, „Praca Socjalna” 2016, nr 4.
 • Kanasz T., Zielińska I., Emotional Labour of the Polish Social Workers: The Study in Sociology of Emotions, “Polish Sociological Review” 2017, No. 3.
 • Kaźmierczak T., Pracownicy socjalni, kapitał ludzki, profesjonalna praktyka, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa 2012.
 • Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, http://federacja-socjalnych.pl/images/PDF/kodeks_etyczny.pdf [dostęp: 25.04.2018].
 • Łuczyńska M., Pracownicy socjalni w procesie zmian – na podstawie badań z 1988, 1995 i 2010 roku, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa 2012.
 • Niesporek A., Trembaczowski Ł., Warczok T., Granice symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych, Kraków 2013.
 • Rymsza M., Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa 2012.
 • Rymsza M., W stronę pracy środowiskowej i nowych ról zawodowych pracowników socjalnych, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa 2012.
 • Sawicka M., Pojęcie kultury emocjonalnej jako narzędzie analizy socjologicznej, „Kultura i Społeczeństwo” 2015, nr 1.
 • Tarkowska E., Biedni o biedzie, biedni o sobie, [w:] E. Tarkowska (red.), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa 2013.
 • Tarkowska E., O potrzebie uwzględnienia kultury raz jeszcze, [w:] P. Kozłowski, H. Domański (red.), Po 20 latach: polska transformacja z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i prawniczej, Warszawa 2010.
 • Trawkowska D., Pracownicy socjalni jako środowisko zawodowe. Portret czy portrety pracowników socjalnych? (komentarz), [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa 2012.
 • Turner J.H., Stets J.E., Socjologia emocji, Warszawa 2009.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593).
 • Zbyrad T., Pracownicy socjalni: od służby człowiekowi ku wypaleniu zawodowemu. Studium socjologiczne na przykładzie województwa podkarpackiego, Kraków 2014.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2018_43_1_145-158
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.