PL EN


2018 | 43 | 1 |
Article title

Zmiany klimatu jako czynnik warunkujący transformację przyszłych stosunków międzynarodowych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł traktuje o zmianach klimatu jako czynniku, który oddziałując na życie społeczne, będzie miał istotne znaczenie dla przeobrażenia współczesnych stosunków międzynarodowych w przyszłości. W opracowaniu został opisany uproszczony schemat zmian klimatu, wskazujący, że z jednej strony ludzie i ich działalność gospodarcza są źródłem problemu, z drugiej natomiast są odbiorcami jego skutków. W dalszej kolejności opisano podstawy współczesnego ładu międzynarodowego ze wskazaniem na jego powiązania z ładem gospodarczym. Na tej podstawie omówiono możliwe kierunki zmian w środowisku międzynarodowym, uwzględniając zarówno bierność w sprawie przeciwdziałania problemowi, jak i podjęcie międzynarodowych działań w tym zakresie.
EN
This article is about climate change as a factor which affects social life and is going to have an important meaning in the transformation of modern international relations in the future, for this purpose, the simplified scheme of changes has been described, on the one hand, people and their economic activities are the source of the problem and, on the other, the recipients of its effects. It further describes the foundations of modern international order, with an indication of its links with the economic governance. On this basis, the author told about possible developments in the international environment consider both passivity and international action about the problem.
Year
Volume
43
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-20
Contributors
author
References
 • 2,1 mld ludzi na świecie nie ma dostępu do wody pitnej w miejscu zamieszkania, a ponad dwa razy więcej pozbawionych jest odpowiednich warunków sanitarnych, www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2-1-mld-osob-na-swiecie-nie-ma-dostepu-do-wody-pitnej-w-miejscu-zamieszkania-a-ponad-dwa-razy-wiecej-pozbawionych-jest-odpowiednich-warunkow-sanitarnych [dostęp: 30.05.2018].
 • 20 faktów o zakwaszeniu oceanów, http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/20-faktow-o-zakwaszaniu-oceanow-42 [dostęp: 30.05.2018].
 • Bangladesz. Przed nami sztorm, www.national-geographic.pl/national-geographic/ludzie/bangladesz-przed-nami-sztorm [dostęp: 03.04.2018].
 • Chomsky N., Zysk ponad ludzi: neoliberalizm a ład globalny, Wrocław 2000.
 • Ciszak P., Arktyka nowym El Dorado Putina. Rosja szykuje się do wojny o surowce ukryte pod lodem, www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/arktyka-ropa-gaz-rosja-usa,23,0,2320151.html [dostęp: 03.04.2018].
 • CO2 emissions (metric tons per capita), https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?view=chart [dostęp: 03.04.2018].
 • Cowie J., Zmiany klimatyczne. Przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka, Warszawa 2009.
 • https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=BD&name_desc=false&view=chart [dostęp: 03.04.2018].
 • Karaczun Z., Zmiany klimatu a bezpieczeństwo narodowe Polski, Warszawa 2011.
 • Kelley C.P., Mohtadib S., Canec M.A., Seagerc R., Kushnirc Y., Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought, www.pnas.org/content/112/11/3241.full.pdf [dostęp: 03.04.2018].
 • Kozielecki M., Co to jest zakwaszenie oceanów?, www.zielonazmiana.pl/edukacja/ekologia/zakwaszenie-oceanow [dostęp: 03.04.2018].
 • Kundzewicz Z., Cieplejszy świat. Rzecz o zmianach klimatu, Warszawa 2013.
 • Pachauri R.K., Meyer L. (Hrsg.), Klimaänderung 2014. Synthesebericht, 2015, www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/deutch/IPCC-AR5_SYR_barrierefrei.pdf [dostęp: 03.04.2018].
 • Pietraś M., Hybrydowość późnowestfalskiego ładu międzynarodowego, [w:] M. Pietraś, K. Marzęda-Młynarska (red.), Późnowestfalski ład międzynarodowy, Lublin 2008.
 • Pietraś M., Międzynarodowy reżim zmian klimatu, Toruń 2011.
 • Popkiewicz M., Świat na rozdrożu, Katowice 2012.
 • Population, total, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?name_desc=false&view=chart [dostęp: 03.04.2018].
 • Powódź, monsun, osuwiska. Siły natury pustoszą Azję, https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/powodz-monsun-osuwiska-sily-natury-pustosza-azje,236465,1,0.html [dostęp: 03.04.2018].
 • Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene, www.unicef.org/publications/files/Progress_on_Drinking_Water_Sanitation_and_Hygiene_2017.pdf [dostęp: 03.04.2018].
 • Rosną emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa, http://dlaklimatu.pl/rosna-emisje-gazow-cieplarnianych-z-rolnictwam [dostęp: 30.05.2018].
 • Skawiński P., Monsun przynosi teraz tylko nieszczęście, http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/533833,indie-monsun-powodz-nieszczescie-reportaz-zdjecia.html [dostęp: 03.04.2018].
 • Stern N., Globalny ład. Zmiany klimatu a powstanie nowej epoki postępu i dostatku, Warszawa 2010.
 • Śmigrowska M., Popkiewicz M., Golfsztrom najsłabszy od ponad 1000 lat, http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/3009/golfsztrom-najslabszy-od-ponad-1000-lat [dostęp: 03.04.2018].
 • Tragiczne skutki monsunu. 1200 ofiar śmiertelnych, miliony osób bez dachu nad głową, https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/tragiczne-skutki-monsunu-1200-ofiar-smiertelnych-miliony-osob-bez-dachu-nad-glowa,239439,1,0.html [dostęp: 03.04.2018].
 • Trends in Atmospheric Carbon Dioxide, Earth System Research Laboratory, www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/graph.html [dostęp: 03.04.2018].
 • Zmiana klimatu 2013. Fizyczne podstawy naukowe. Podsumowanie dla Decydentów, Warszawa 2015, www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/polish/ar5-wg1-spm.pdf [dostęp: 30.04.2018].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2018_43_1_215-231
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.