PL EN


2018 | 43 | 2 |
Article title

Pojęcie matryc M. Ostrowickiego – analiza i krytyka

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono koncepcję matryc przedstawioną przez M. Ostrowickiego. Jest to jego oryginalna koncepcja, dotycząca sposobu rozumienia oraz istnienia rzeczywistości wirtualnej. Podstawowym pojęciem jest swoiście rozumiana matryca (matrix), w dużym stopniu ujęta na sposób cybernetyczny, co doskonale współgra z cyfrowością rzeczywistości wirtualnej. Przedstawiono krytyczną analizę dotyczącą tej koncepcji, wskazując na pewne jej niedoskonałości, leżące niestety u podstawy samego pojęcia matrycy. Należy jednak zauważyć, że była to pierwsza w pełni autorska próba całościowego, a nie tylko lokalnego, ujęcia problemu ontologii rzeczywistości wirtualnej.
EN
The article discusses the concept of the matrix presented by M. Ostrowicki. The concept is Ostrowicki’s original thought and relates to the way that virtual reality exists and is understood. The basic term is a matrix understood in a peculiar way represented in the cybernetic approach which is fully compatible with the digitality of virtual reality. In the article, the author presented the critical analysis of the concept stressing its limitations based on the very concept of the matrix. It is important, however, to highlight the fact that it was the first fully author’s attempt to look at the problem of virtual reality’s ontology in general instead of local way.
Year
Volume
43
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-06-10
Contributors
References
 • Dennett D., Intentional Stance, Cambridge–London 1987.
 • Dębowski J., Świadomość, poznanie, naoczność poznania, Lublin 2001.
 • Dreyfus H., Dreyfus S., The Brave New World of The Matrix, 2002, http://whatisthematrix.warnerbros.com/rl_cmp/phi.html [dostęp: 27.04.2008].
 • Gurczyński J., Czym jest wirtualność. Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej, Lublin 2013.
 • Ingarden R., Spór o istnienie świata, t. 2, Warszawa 1961.
 • Ostrowicki M., Tożsamość człowieka w środowisku elektronicznym, „Kwartalnik Filmowy” 2008, nr 62–63.
 • Ostrowicki M., Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Kraków 2006.
 • Popper K.R., Auf der suche nach einer besseren Welt, München 1961.
 • Popper K.R., Epistemologia bez podmiotu poznającego, [w:] Wiedza obiektywna, Warszawa 1992.
 • Popper K.R., Eccles J.C., The Self and Its Brain. An Argument for Interactionism, Berlin–Heildelberg 1986.
 • Weberman D., The Matrix Simulation and the Postmodern Age, [w:] W. Irwin (ed.), The Matrix and Philosophy. Welcome to the Desert of the Real, Chicago 2002.
 • Węsierska L., Przedmioty czysto intencjonalne a obiekty trzeciego świata, [w:] R. Poczobut, L. Węsierska, Z badań nad sprzecznością, przedmiotami czysto intencjonalnymi oraz Popperowskim trzecim światem, Lublin 1996.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2018_43_2_107-121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.