PL EN


2018 | 43 | 2 |
Article title

Antoni Gaudí – samotność geniusza

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Antoni Gaudí to kataloński architekt, wszechstronnie uzdolniony, innowacyjny, twórczy, uznawany za geniusza. Kim właściwie jest geniusz i czy musi być skazany na samotność? To osoba obdarzona wyjątkowymi zdolnościami, jej sposób postrzegania świata i działania wychodzi poza ramy tego, co uważa się za normalne, logiczne czy akceptowalne. Zazwyczaj nie jest mu łatwo funkcjonować w społeczeństwie, wśród mniej wybitnych jednostek, gdzie często ma do spełnienia jakąś szczególną misję. Patrząc na życiorys Gaudíego, można dostrzec zmagania z administracją, zleceniodawcami projektów, które nie zawsze były realizowane, czy z wykonawcami wątpiącymi w wytrzymałość konstrukcji. Jego budowle wielokrotnie wzbudzały emocje i były przedmiotem krytyki, były pożywką dla prasy i karykaturzystów, podobnie jak ich twórca. Czy Gaudí czuł się samotny? A może samotność geniusza nie jest taka, jak my ją pojmujemy czy definiujemy?
EN
Antoni Gaudí was a Catalan architect: multi-talented, innovative, creative, considered as a genius. What does it mean to be a genius? Whether genius must be condemned to loneliness? He is a person endowed with exceptional abilities, and his way of perceiving and acting in the world goes beyond what would be considered normal, logic or acceptable. Usually, it is not easy for him to function in society, among not-so-illustrious people, where often he has a special role to play. Looking at Gaudí’s life we can see his struggles with the administration, with the clients of his projects which not always were realized and with the contractors doubting the strength of his constructions. His buildings often caused emotional reactions and criticism. They were an incentive for the press and caricaturists, just like their creator. Did Gaudí feel lonely? Or maybe the loneliness of genius is not like we comprehend or define it?
Year
Volume
43
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-06-10
Contributors
author
References
 • Akalay Nasser M., Gaudí el africanista: un proyecto inédito, las misiones católicas de África, [w:] M.V. Alberola Fioravanti, F. de Ágreda Burillo, B. López García (ed.), Ramón Lourido y el estudio de las relaciones hispanomarroquíes, Madrid 2010.
 • Álvarez Izquierdo R., Gaudí, Madrid 1992.
 • Bassegoda Nonell J., Aproximación a Gaudí, Madrid 1992.
 • Bassegoda Nonell J., Formas de la arquitectura de Gaudí, [w:] J. Bassegoda Nonell, G. García Gabarró, La Cátedra de Antoni Gaudí. Estudio analítico de su obra, Barcelona 1998.
 • Blanca Armenteros J., Arquitectura y religión en Gaudí, “Anales de Historia del Arte” 1996, T. 6.
 • Casanelles E., Introducción a Gaudí, “Los Papeles de Son Armadans” 1959, T. XV, núm. 45 bis.
 • Casanelles E., Nueva visión de Gaudí, Barcelona 1965.
 • Castellar-Gassol J., Gaudí, la vida de un visionario, Barcelona 1999.
 • Estrada Herrero D., El arte de los genios, [w:] Estética, Barcelona 1988.
 • Giralt-Miracle D., Fenomen Gaudíego, [w:] Gaudí. Dzieła wszystkie, Warszawa 2002.
 • Hensbergen G. van, Gaudí, Poznań 2003.
 • Hugo V., Los miserables, T. 1, Barcelona 1982.
 • Kant I., Krytyka władzy sądzenia, t. 4, Toruń 2014.
 • Leo F., Gaudí… genial en tot, “Estudis Franciscans” 1926, Etapa 3, Any 20, T. 38.
 • Luque A., Arte moderno y esoterismo, Lleida 2002.
 • Monserrat J., El efecto de la Cosmovisión en la obra de Gaudí, “Humanitas” 2004, núm. 35.
 • Puig Boada I., El pensamiento de Gaudí, Barcelona 2015.
 • Puig Boada I., El Templo de la Sagrada Família, Barcelona 2010 (edycja faksymilowa).
 • Ràfols J.F., Gaudí 1928, Barcelona 2011 (edycja faksymilowa).
 • Sartoris A., Polimorfismo de Gaudí, “Los Papeles de Son Armadans” 1959, T. XV, núm. 45 bis.
 • Tarragona i Clarasó J.M., Gaudí, el arquitecto de la Sagrada Família, Barcelona 2016.
 • Thiébaut P., Gaudí. El arquitecto visionario, Barcelona 2001.
 • Tschudi Madsen S., Art Nouveau, Warszawa 1987.
 • Westerdhal E., Gaudí: soledad y gratuidad del sueño, “Los Papeles de Son Armadans” 1959, T. XV, núm. 45 bis.
 • Wordsworth W., Essay Supplementary to Preface, 1815, www.bartleby.com/39/39.html [dostęp: 31.05.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2018_43_2_41-53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.