PL EN


2017 | 6 |
Article title

The Implications of Information Technology Infrastructure for Key Performance Indicators of University Libraries – Results of the Preliminary Analysis

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The objective of the article is to determine the impact of information infrastructure on the functional indicators of university libraries. In the studies, the results of which were presented in the article, there was made a comparison between a group of 32 information infrastructure indicators with all functional indicators and the occurrence of convergence or divergence between them was examined. The aspects of library quality assessment were indicated and described, as well as the most important national and international standards regarding functional indicators. Next, the own research methodology was presented in details, comparative analysis and method of distance and pattern analysis were used as well as the results of the preliminary analysis carried out. In connection with the use of the original research method, the article provides a new perspective on research into the impact of information infrastructure on the functionality of university libraries. Preliminary studies have shown that technical and economics universities are better equipped with information infrastructure than those with a humanistic profile.
Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-04-25
Contributors
References
 • Abu Eid, M.E., Jirjeesa, M.J. (2015). Application of Key Performance Indicators (KPIs) in the UAE Public Libraries. An Analytical Study. Qscience Proceedings, Bloomsbury Qatar Foundation Journals, Abu Dhabi.
 • Broadbent, M., Weill, P., St. Clair, D. (1999). The Implications of Information Technology Infrastructure for Business Process Redesign. MIS Quarterly, vol. 23, no. 2, pp. 159–182.
 • Cisek, S. (2017). Funkcje i role bibliotek naukowych i publicznych w społeczeństwie wiedzy. Retrieved October 15, 2017 from: http://www.cbr.edu.pl/konf2005mat/ondex_konf.html
 • Chmielecka, E. (2004). Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno? Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1, pp. 12–13.
 • Derfert-Wolf, L. (2017). Wskaźniki funkcjonalności i statystyka biblioteczna – normy międzynarodowe, krajowe i sprawozdawczość GUS. Retrieved October 15, 2017 from: http://eprints.rclis.org/19654/1/Derfert_Lodz%202012.pdf
 • Grabowska, H. (2012). Biblioteka ucząca się – zmiany w organizacji i systemie zarządzania w Bibliotece Uniwersytetu Finlandii Wschodniej. Biblioteka, nr 16, pp. 284–286.
 • Key Performance Indicators 2016, University of Leicester, Leicester. Retrieved July 22, 2017 from: www.le.ac.uk/library
 • Key Performance Indicator Toolkit. New Methods For Measuring a Library’s Community Impact, by Webbmedia Group, Feb. 2012, Chicago.
 • Lubacz, J. (2017). Infrastruktura informacyjna – opcje i dylematy rozwoju. Retrieved October 15, 2017 from: http://kbn.icm,pl/pub/info/iriss/konferxi.html
 • Masrek M.N., Jusoff, K. (2009).The Effect of Information Technology Infrastructure Flexibility on Intranet Effectiveness. Computer and Information Science, vol. 2, no. 2. Retrieved October 15, 2017 from: www.ccsenet.org/journal.html
 • Orzechowski, R. (2007). Efektywne zastosowanie IT w przedsiębiorstwie. E-mentor, no. 3(20).
 • Poll, R. (2009). Benchmarking in the form of performance indicators and Balanced Scorecard. In: M. Heaney, K.G. Saur (eds.), Library Statistics for the Twenty-First Century World, proceedings of the conference held in Montréal on 18–19 August 2008 reporting on the Global Library Statistics Project, München, pp. 61–71.
 • Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne. Retrieved August 12, 2017 from: http://pliki.sbp.pl/afb/statystyka-i-badania-efektywnosci-bibliotek.pdf
 • Tomaszewski, R., Polarczyk, M. (2017). Biblioteka ucząca się. II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? Retrieved October 15, 2017 from: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/biblio21/sesja3ref2.pdf
 • Wójcik, M. (2016). Big data w zarządzaniu informacją – przegląd wybranych zagadnień. In: S. Cisek (Ed.), Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii, Biblioteka Jagiellońska, Kraków, pp. 61–68.
 • [1] https://www.erainformatyki.pl/spoleczenstwo-informacyjne-definicja-cechy-zalety-wady.html [access: 01.08.2017].
 • [2] http://afb.sbp.pl/afbn/ [access: 28.08.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ijsr_2017_0_6_77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.