PL EN


2013 | 26 | 1-2 |
Article title

Rzeczywiste i urojone problemy standaryzacji kształcenia uniwersyteckiego (w obszarze nauk pedagogicznych)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Standaryzacja kształcenia ma długą historię i bogatą literaturę. W ostatnich dekadach XX wieku zajęto się szerzej standaryzacją na potrzeby edukacji zawodowej. Z kolei w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku, w związku z wprowadzeniem przez Unię Europejską Europejskich Ram Kwalifikacji, szczególnie w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, problemowi standaryzacji kształcenia uniwersyteckiego zaczęto nadawać znacznie szerszy wymiar. To jednak spowodowało, że oprócz problemów rzeczywistych zaczęły pojawiać się także problemy zastępcze, a nawet urojone. W prezentowanymopracowaniu zajęto się więc różnymi aspektami i ocenami  wrowadzonych obecnie działań standaryzacyjnych w szkolnictwie wyższym.
EN
Standarization of education has a long history and abundant literature. But the standarization for the needs of vocational education has been studied for few decades. Then, the European Qualifications Framework was implemented by the European Union in 2008. This step has increased the importance of the problem of standarization of university education. Apart from the real problems, substituted or even imaginary problems has appeared. The author of this study presented different aspects and opinions of standarization activities which are carried out in the higher education.
Year
Volume
26
Issue
1-2
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-09
Contributors
References
 • Bednarczyk H. (2012), Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki [w:] S. M. Kwiatkowski (red.), Pedagogika pracy — tradycja i wyzwania współczesności, Radom: ITeE.
 • Bednarczyk H. (red.) (1997), Systemy jakości i standardy kształcenia zawodowego, Radom: ITeE.
 • Bednarczyk H., Łopacińska L. (red.) (2008), Kształcenie zawodowe w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji, Radom: ITeE.
 • Butkiewicz M. (red.) (1995), Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych, Warszawa–Radom: ITeE.
 • Kwiatkowski S. M. (2012), Standardy kwalifikacji i kompetencji zawodowych, „Studia Pedagogiczne” LXV – Komitet Nauk Pedagogicznych PAN: Zawód i praca – w świetle urynkowienia
 • i konkurencji globalnej, (red.) S. M. Kwiatkowski,Warszawa: KNP PAN.
 • Kwiatkowski S. M. (red.), (2004), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Warszawa: IBE.
 • Kwiatkowski S. M., Symela K. (red.) (2001), Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria–metodologia–projekty, Warszawa: IBE.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia, Dz. U. 2011 r. nr 253 poz. 1521.
 • Szlosek F. (2012), Nauczyciel szkoły zawodowej jako przedmiot zainteresowań pedagogiki pracy [w:] S. M. Kwiatkowski (red.), Pedagogika pracy — tradycja i wyzwania współczesności, Radom: ITeE.
 • Wiatrowski Z. (1985), Przygotowanie, praca i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych. Raport z badań, Bydgoszcz: WSP.
 • Wiatrowski Z. (2005), Podstawy pedagogiki pracy, wyd. 4 (oraz wcześniejsze), Bydgoszcz: WSP w Bydgoszczy.
 • Wiatrowski Z. (2012), Problem kwalifikacji i kompetencji w kontekście europejskich i krajowych ram kwalifikacji, „Studia Pedagogiczne” LXV – Komitet Nauk Pedagogicznych PAN: Zawód
 • i praca – w świetle urynkowienia i konkurencji globalnej, (red.) S. M. Kwiatkowski, Warszawa: KNP PAN.
 • Wiatrowski Z., Podolska-Filipowicz E. (red.), (1990), Charakterystyki kwalifikacji nauczycieli szkół zawodowych, Bydgoszcz: WSP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2013_26_1-2_35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.