PL EN


2014 | 27 | 1 |
Article title

Samowychowanie a proces autorehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fenomen samowychowania jest ciągle rzadko podejmowanym przedmiotem rozważań w naukach o wychowaniu. Samowychowanie jest procesem polegającym na skierowaniu aktywności jednostki na siebie, na własny rozwój. Aktywność samowychowawcza jest świadomym kierowaniem sobą, własnym rozwojem, doskonaleniem się. Samowychowanie jest procesem możliwym do realizacji w życiu osób z niepełnosprawnością, chociaż w różnym stopniu i zakresie zależnym głównie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. W Polsce autorami koncepcji autorehabilitacji są I. Obuchowska i C. Kosakowski. Autorehabilitacja to aktywność samowychowawcza osoby z niepełnosprawnością, czyli świadome kierowanie sobą i własnym rozwojem w celu realizacji indywidualnych dyspozycji, ideałów i potrzeb. Proces autorehabilitacji jest ściśle związany z kształtowaniem się tożsamości podmiotu jako człowieka z niepełnosprawnością, a więc z procesem samoakceptacji.
EN
The phenomenon of self-education is still underestimated in the world of social science including pedagogy. Self-education is a process of educating yourself, it is a process of personal development. Self- education is an activity which consist in partaking in self-upbringing. The process of self-education is possible to realize by people with disability although it depends on the type of disability. In Poland, the authors of a conception of self-directed rehabilitation are I. Obuchowska and C. Kosakowski. Self-directed rehabilitation of people with disability is a conscious activity, taking responsibility for themselves and being in control of the development and education. That is important to bring their individual ability, ideas and needs. The process of self-directed rehabilitation is strictly connected with development of self-acceptance including a disability.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
27
Issue
1
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-26
Contributors
author
References
 • Dykcik W. (1998), Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej, [w:] W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Poznań: Wyd. Nauk. UAM.
 • Grzegorzewska M. (1964), Wybór pism, Warszawa: PWN.
 • Hulek A. (1979), Pedagogika rewalidacyjna, Warszawa: PWN.
 • Janowska J. (1994), Psychologia humanistyczna jako podstawa praktyki pedagogicznej, [w:] M. Łobocki (red.), Psychologia humanistyczna a wychowanie, Lublin: Wyd. UMCS.
 • Jundziłł I. (1975), O samowychowaniu, Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Kosakowski C. (2009), Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Toruń: Wyd. AKAPIT.
 • Kosakowski C. (1996), Podmiotowość i autorewalidacja w pedagogice specjalnej, „Roczniki Pedagogiki Specjalnej”, t. VII [red. J. Pańczyk], Warszawa: WSPS.
 • Kwaśniewska K. (1994), Aktywność samowychowawcza jako warunek rozwoju osobowości, [w:] M. Łobocki (red.), Psychologia humanistyczna a wychowanie, Lublin: Wyd. UMCS.
 • Łobocki M. (1994), Wychowanie w świetle psychologii humanistycznej, [w:] M. Łobocki (red.), Psychologia humanistyczna a wychowanie, Lublin: Wyd. UMCS.
 • Majewski T. (1995), Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Warszawa: WSPS.
 • Obuchowska I. (1991), O autorewalidacji, [w:] K. Kuligowska (red.), Z problematyki kształcenia pedagogów specjalnych, Warszawa: WSPS.
 • Pańczyk J. (red.) (1993), Wstęp, „Roczniki Pedagogiki Specjalnej”, t. IV, Warszawa: WSPS.
 • Rogers C. R. (1978), Uczyć się, jak być wolnym, [w:] K. Jankowski (red.), Przełom w psychologii, Warszawa: Czytelnik.
 • Sękowska Z. (1998), Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa: WSPS.
 • Śliwerski B. (2010), Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, Kraków: Impuls.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2014_27_1_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.