PL EN


2014 | 27 | 2 |
Article title

Aspiracje życiowe młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem niniejszego doniesienia badawczego jest poznanie celów i aspiracji życiowych młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, która kończąc edukację w szkole zawodowej, staje przed koniecznością wyboru dalszej drogi życiowej, a także porównanie ich z aspiracjami pełnosprawnych rówieśników. Analizując materiał zebrany dzięki zastosowaniu nieco zmodyfikowanego i dostosowanego do własnych potrzeb Kwestionariusza ankiety na temat planów życiowych młodzieży w opracowaniu B. Górnickiej (2004), można zauważyć, że plany i cele życiowe badanej młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną niejednokrotnie nie różnią się (lub niewiele różnią się) od planów, jakie zakładają sobie jej pełnosprawni rówieśnicy. Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, tak samo jak młodzież w normie intelektualnej, ceni sobie podobne wartości w życiu, chce zdobyć wykształcenie oraz pracę, która będzie odpowiadała jej zainteresowaniom, a jednocześnie będzie umożliwiała życie na odpowiednim poziomie, pozwalając na utrzymanie siebie i rodziny. Młodzież ta chce być pracownikami uczciwymi, docenianymi przez przełożonych i współpracowników. Chce również w przyszłości być samodzielna i niezależna. Tak jak jej pełnosprawni rówieśnicy również pragnie spotkać w życiu wielką miłość, założyć rodzinę i mieć dzieci, być szczęśliwa w małżeństwie. Pragnie rozwijać swoje zainteresowania oraz spędzać miło czas wolny w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Można zatem powiedzieć, iż marzenia i plany życiowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ze szkół ponadgimnazjalnych są takie same jak marzenia każdego młodego człowieka, który staje u progu dorosłości.
EN
The central topic of the present research report is the problem of life aspirations and plans for life made by youth with mild intellectual disability, who completing their school education have to meet the challenge of the adult life. The article includes also comparison between the life aspirations made by youth with mild intellectual disability and those made by youth in the same age without intellectual problems. The analysis of the data collected with the use of a little bit modified and adapted for my own needs B. Górnicka’s Questionnaire about plans for life of young people, indicates that the youth with mild intellectual disability do not differ, almost in any significant manner, from their fitter counterparts. Their life plans are very similar. The youth pursue the same values, display similar interests, intend to successfully finish schools and obtain professional qualifications, become self-reliant and set their own families, where they wish to bring up their children in health and happiness. They want to cultivate their interests and to spend the leisure time nicely in the company of family and friends. It is possible to say that dreams and plans for life of persons with mild intellectual disability which finish their schools are the same as dreams of every young man who is becoming involved in an adult life.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
27
Issue
2
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-14
Contributors
References
  • Becker-Pestka D. (2005), Plany i aspiracje życiowe młodych Polaków, „Auxilium Socialle. Wsparcie Społeczne”, 1.
  • Borowski R. (2006), Pedagogiczno-społeczne problemy osób niepełnosprawnych, Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum.
  • Górnicka B. (2004), Plany życiowe młodzieży z lekkim upośledzeniem umysłowym, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
  • Lewowicki T. (1987), Aspiracje dzieci i młodzieży, Warszawa: PWN.
  • Kirenko J., Parchomiuk M. (2006). Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym, Lublin: Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.
  • Twardowski A. (1993), Problemy akceptacji dziecka niepełnosprawnego przez rodzinę, [w:] R. Ossowski (red.), Sytuacja życiowa dziecka niepełnosprawnego w rodzinie, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
  • Witkowski T. (1993), Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych, Warszawa: Małe Dzieło Boskiej Opatrzności.
  • Wojtczak D. (2007), Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży wiejskiej, „Praca Socjalna”, 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2014_27_2_101
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.