PL EN


2014 | 27 | 2 |
Article title

Rola terapeuty integracji sensorycznej w procesie autorehabilitacji dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule tym, opierając się na polskiej i obcojęzycznej literaturze oraz własnych wieloletnich doświadczeniach autorki jako terapeutki integracji sensorycznej, przedstawione zostały zagadnienia dotyczące roli terapeuty w szeroko pojmowanym procesie autorehabilitacji dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Jest to temat niezwykle ważny z punktu widzenia efektywności oddziaływań terapeutycznych i tym samym poprawy funkcjonowania każdego dziecka przejawiającego trudności i zaburzenia w tym zakresie. Zaprezentowane założenia terapii integracji sensorycznej, określone kierunki oddziaływań i dopuszczalne formy pomocy dziecku być może pozwolą czytelnikom lepiej zrozumieć istotę tej terapii i wpłyną na większą wrażliwość przy opracowywaniu specyficznych form stymulacji.
EN
This article, based on Polish and foreign-language literature as well as author’s own manyyears of experience as a sensory integration therapist, presents the issues concerning the role of thetherapist in the broadly understood process of self-rehabilitation of the child with sensory processingdisorders. This is a topic of great importance from the point of view of the effectiveness of therapeuticinterventions and thereby improve the functioning of each child’s difficulties and problems in thisregard. Presented assumptions of sensory integration therapy, defined directions of impacts andacceptable forms of support for the child, perhaps help readers with better understanding the natureof this therapy and affect a greater sensitivity to the development of specific forms of stimulation.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
27
Issue
2
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-14
Contributors
References
 • Arwine B. (2005), Starting Sensory Integration Therapy, Arlington: Future Horizons.
 • Ayres J. (1991), Sensory Integration and the Child, Los Angeles: Western Psychological Services.
 • Biel L., Peske N. (2009), Raising a sensory smart child. The definitive handbook for helping your child with sensory processing issues, New York: Penguin Group.
 • Delaney T. (2008), Sensory Processing Disorder. Answer book, Illinois: Sourcebooks.
 • Fisher A., Murray E. (1991), Introduction to sensory integration theory, [w:] A. Fisher, E. Murray, A. Bundy (red.), Sensory Integration Theory and Practice, Philadelphia: F. A. Davis.
 • Geppert-Coleman G., Mailloux Z., Smith-Roley S. (2004), Sensory Integration. Answers for Parents, Torrance: Pediatric Therapy Network.
 • Godwyn-Emmons P., McKendry-Anderson L. (2006), Understanding Sensory Dysfunction. Learning, Development and Sensory Dysfunction in Autism Spectrum Disorders, ADHD, Learning Disabilities and Bipolar Disorder, London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Horowitz H. (2007), Hyperactive kids – a sensory integration approach. Techniques and tips for parents and professionals, Alameda: Hunter House Publishers.
 • Kranowitz C. (2012), Nie-zgrane dziecko. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie, Gdańsk: Harmonia.
 • Maas V. F. (1998), Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, Warszawa: WSiP.
 • Mauro T. (2006), Everything Parent’s Guide to Sensory Integration Disorder. Get the Right Diagnosis, Understand Treatments and Advocate for Your Child, Avon: Adams Media.
 • Odowska-Szlachcic B. (2010), Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, Gdańsk: Harmonia.
 • Pauli S., Kisch A. (2004), Co się dzieje z moim dzieckiem? Zaburzenia rozwoju ruchowego i postrzegania, Warszawa: PZWL.
 • Przyrowski Z. (2013), Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii, diagnozy i terapia, Warszawa: EMPIS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2014_27_2_41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.