PL EN


2014 | 27 | 2 |
Article title

Wychowanie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaburzenia ze spektrum autyzmu to problem całej rodziny, której członkiem jest dziecko dotknięte tym zaburzeniem. Już pierwsze publikacje obciążają rodziców za powstanie tego zaburzenia. Wielu badaczy zaobserwowało, że rodzice, szczególnie matki dzieci z autyzmem, są poddawane silnemu stresowi, jego poziom jest wyższy niż w przypadku rodziców dzieci z innymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami oraz rodziców dzieci prawidłowo rozwijających się. Stres rodziców dzieci z autyzmem nie wynika tylko z zachowań trudnych do zaakceptowania, ale również z braku umiejętności wychowania dziecka z autyzmem oraz z niewiedzy na temat zaburzenia. Celem artykułu jest ukazanie trudności w wychowaniu dziecka z autyzmem z perspektywy rodziców na podstawie przeglądu literatury oraz badań własnych. Badania własne wskazują na to, że rodzice zdają sobie sprawę ze swojej trudnej sytuacji i proszą o udzielenie pomocy.
EN
Autism spectrum disorders (ASD) pose a problem for the whole family of a child with ASD. Even the earliest studies on ASD showed enormous strain placed on parents by their children’s disorders. A number of researchers observed that parents, especially the mothers of children with ASD are under considerable stress, whose level is higher than it is in the cases of the parents of children with other disorders or disabilities, or the parents of typically-developing children. The stress experienced by the parents of autistic children is not only caused by the children’s behaviour which is difficult to accept, but it is also the result of the lack of abilities to bring up an autistic child and insufficient knowledge on ASD. The aim of the article is to present the difficulties involved in the upbringing of an autistic child from the perspective of their parents, based on the review of professional literature and our own research. The results of our research imply that parents realize their difficult situation and ask for providing assistance.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
27
Issue
2
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-14
Contributors
References
 • Błaszczyk S. (2008), Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 3.
 • Danielewicz D., Rola J. (2011), Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem, „Szkoła Specjalna”, 1.
 • Narodowy plan na rzecz dzieci z autyzmem (NAPC) w Wielkiej Brytanii, tłum. M. Michalski, J. Wygnańska (2005), [oryginał: National Autism Plan for Children (NAPC) (2003). Londyn], Warszawa: Fundacja SYNAPSIS.
 • Pągowska M. (2010), Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem – etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka, „Szkoła Specjalna”, 4.
 • Pisula E. (2003), Autyzm i przywiązanie. Studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek, Gdańsk: GWP.
 • Pisula E. (2012), Rodzice dzieci z autyzmem, Warszawa: PWN.
 • Pisula E. (2004), Stres i depresja u matek a zachowanie dzieci z autyzmem w zmodyfikowanej obcej sytuacji, „Przegląd Psychologiczny”, 3.
 • Pisula E. (1994), Zespół wypalania się sił u rodziców dzieci autystycznych, „Nowiny Pedagogiczne”, 3.
 • Pisula E., Rola J. (2012), Wiedza o autyzmie, cz. 2: Nauczyciele, „Dziecko Autystyczne”, 6.
 • Olechnowicz H., Wiktorowicz R. (2012), Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego, Warszawa: PWN.
 • Orzeł K. (2011), Rodzina – naturalne i najlepsze środowisko rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością – znaczenie wczesnej interwencji psychologicznej w kształtowaniu relacji matki i dziecka z autyzmem, [w:] A. Prokopiak (red.), Rozwijamy skrzydła, Lublin: Fundacja Alpha.
 • Prokopiak A. (2011), Predyktory autyzmu u małych dzieci, [w:] A. Prokopiak (red.), Rozwijamy skrzydła, Lublin: Fundacja Alpha.
 • Randall P., Parker J. (2010), Autyzm. Jak pomóc rodzinie, Sopot: GWP.
 • Sekułowicz M. (2013), Wypalanie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Zalewski G. (2012), Inne, ale nie gorsze. O dzieciach z autyzmem opowiadają rodzice, Warszawa: Biała plama.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2014_27_2_51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.