PL EN


2015 | 28 | 2 |
Article title

Osobliwości kształtowania kompetencji zawodowej przyszłego pedagoga na uniwersytecie pedagogicznym

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents an analysis and the main results of the research of professional competence of future teachers in teaching and learning, education and self-education, development and self-development; the peculiarities of formation of professional competence of future teachers in the pedagogical university have been considered.
PL
W artykule przedstawiono analizę oraz główne wyniki badań w zakresie zawodowych kompetencji przyszłych pedagogów w aspekcie nauczania i samonauczania, wychowania i samowychowania, rozwoju i samorozwoju. Zostały też omówione osobliwości kształtowania kompetencji zawodowych przyszłego pedagoga na uniwersytecie pedagogicznym.
Year
Volume
28
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-09-07
Contributors
References
 • Бех І. (1999), Стадії професійної готовності вчителя, «Освіта», 11.
 • Бондар В.І. (1999), Дидактика: ефективні технології навчання студентів, Київ.
 • Бреславська Г.Б. (2011), Формування культури дозвілля як складової професійної компетентності майбутніх вчителів, [in:] С.І. Якименко, Г.Б. Бреславська (ред.), Формування професійної компетентності вчителя в умовах вищого навчального закладу, Київ.
 • Дергунова Н.А. (2006), Формирование профессиональной компетентности студентов-социологов при обучении математики, www.mce.biophys.msu.ru/archive/doc15380/doc.pdf [access: 10.08.2015].
 • Іванцова Н.Б. (2011), Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу, [in:] С.І. Якименко, Н.Б. Іванцова (ред.), Формування професійної компетентності вчителя в умовах вищого навчального закладу, Київ.
 • Коваленко Є.І. (1999), Шляхи формування творчої особистості студента. Проблема формування сучасного вчителя у педагогічній школі, Ніжин.
 • Мащак С. (2011), Психологічні аспекти професійної компетентності майбутнього вчителя, [in:] Т. Біленко, Н. Скотна, О. Галян (ред.), Проблеми гуманітарних наук, Збірник наукових праць ДДПУ імені І. Франка, Вип. 27, Психологія, Дрогобич.
 • Петрук В.А. (2011), Формування базового рівня професійної компетентності у майбутніх фахівців технічних спеціальностей засобами інтерактивних технологій, ВНТУ.
 • Равен Д. (2002), Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация, Москва.
 • Семиченко В.А. (2004), Психологія педагогічної діяльності, Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл., Вища школа, Київ.
 • Снігур О.М. (2007), Формування вмінь використовувати засоби інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності вчителя початкової школи, Київ.
 • Чепелева Н.В. (2002), Психологічна культура майбутнього вчителя, Тов. «Знання», серія 7 «Педагогіка», 8, Київ.
 • Шуляр В.І. (2011), Модель професійно-фахової компетентності сучасного вчителя в умовах неперервної освіти, [in:] С.І. Якименко, В.І. Шуляр (ред.), Формування професійної компетентності вчителя в умовах вищого навчального закладу, Київ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2015_28_2_147
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.