PL EN


2015 | 28 | 2 |
Article title

Osobiste osiąganie sensu życia: treść, strategie, specyfika

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article provides an analysis of modern views on the problem of meaning comprehension and determines correlation between values, senses and motivation of human behavior. It has been established that motivation is closely associated with activity. Being expressly target determined it promotes the realization of creative values. Other meaning comprehension strategies include phenomenological design of actualized experience values and transcendental values used in psychotherapy to encourage the counselee and facilitate his personal growth. For this purpose a component of positive psychotherapy known as a technique of counter-concept formulation is used. The article stresses the importance of an organismic sense as personal embodiment of experience. Being the basis of love it suggests an intuitive choice of meaning comprehension strategies. An organismic sense is inherent in every individual and forms the transpersonal spiritual unity of mankind. It has been indicated that meaningful life is characterized by a wide scope of inescapable existential experiences ranging from happiness to suffering.
PL
W artykule poddano analizie i ocenie poglądy współczesnych badaczy na kwestię osiągania sensu życia, określono wzajemne relacje między wartościami i kategoriami sensu życia ludzkiego oraz motywacjami postępowania człowieka. Proces motywacyjny wiąże się ściśle z działalnością jednostki, która – mając określony cel i determinację jego osiągnięcia – zmierza przede wszystkim do realizacji wartości tworzenia. Do innych strategii osiągania sensu życia należy zaliczyć ich konstruowanie w zakresie aktualizacji wartości przeżywania, jak również pełne zaangażowania uczuciowe wobec wartości nastawień do wartości transcendentalnych, co jest przede wszystkim przydatne w procesie psychoterapeutycznych relacji mających wspierać klienta w trudnej sytuacji życiowej i dopomagać mu w osobistym doskonaleniu. W tym samym celu jest również wykorzystywana technika budowania przeciwstawnych koncepcji, co jest dopuszczalne w procesie psychoterapii pozytywnej. Określono także treść i rangę uczuć organicznie podstawowych jako osobiste urzeczywistnienie wartości przeżywania, co jest podstawą miłości i ukierunkowuje osobę na drogę intuicyjnego wyboru strategii osiągania sensu życia. Wskazano ponadto na fakt, iż organiczne odczucia właściwe każdej jednostce budują ponadosobistą jedność duchową całej ludzkości. Podkreślono, iż zdobywanie sensu życia przez jednostkę charakteryzuje się szerokim zakresem przeżyć egzystencjalnych – od szczęścia poczynając, na cierpieniach kończąc, i charakteryzuje życie każdego człowieka.
Year
Volume
28
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-09-07
Contributors
References
 • Чепелєва Н. (2001), Смисл, [in:] П. Горностай, Т. Титаренко (ред.), Психологія особистості: Словник-довідник, Київ.
 • Чуприкова Н. (1985), Психика и сознание как функция мозга, Москва.
 • Франкл В. (1990), Человек в поисках смысла: сборник, Москва.
 • Горностай П. (2001), Цінність, [in:] П. Горностай, Т. Титаренко (ред.), Психологія особистості: Словник-довідник, Київ.
 • Грабська І. (2001), Самість, [in:] П. Горностай, Т. Титаренко (ред.), Психологія особистості: Словник-довідник, Київ.
 • Карпенко З. (2009), Аксіопсихологічна психологія особистості, Івано-Франківськ.
 • Кириченко С. (2009), Уроки неизбежного. Предопределённая и обусловленная судьба, «Позитум Украина», 3.
 • Лєпіхова Л. (2001), Мотив, [in:] П. Горностай, Т. Титаренко (ред.), Психологія особистості: Словник-довідник, Київ.
 • Маслоу А. (1999), Мотивация и личность, Санкт-Петербург.
 • Менегетти А. (1993), Введение в онтопсихологию, Пермь.
 • Пезешкиан Н. (1996), Психосоматика и позитивная психотерапия, Москва.
 • Роджерс К. (1994), Взгляд на психотерапию. Становление человека, Москва.
 • Васьківська С. (2001), Суб’єкт, [in:] П. Горностай, Т. Титаренко (ред.), Психологія особистості: Словник-довідник, Київ.
 • Виртц У., Цобели Й. (2012), Жажда смысла: Человек в экстремальных ситуациях: Пределы психотерапии, Москва.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2015_28_2_35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.