PL EN


2016 | 29 | 1 |
Article title

Praca socjalna w starzejącym się społeczeństwie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany demograficzne i proces starzenia się społeczeństwa będą miały wpływ na indywidualne wybory w ciągu całego życia, strukturę rodziny i wiele instytucji społecznych. Praca socjalna może kierować profesjonalne wsparcie do osób starszych i ich rodzin. Autorka ukazuje wyzwania dla pracy socjalnej oraz wybrane propozycje rozwiązań.
EN
The unprecedented demographic shift to an increasingly older society will have a dramatic impact on individual choices over the life course, the structure of the family, and multiple social institutions. Social work can make unique professional contributions to older persons and the late-life family. The author document the challenges to social work and recommend addressing these challenges through innovations.
Year
Volume
29
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-10
Contributors
References
 • Andres M. (2015), Młodzi nie chcą czekać na nędzne emerytury, „Super Nowości”, 30 kwietnia.
 • Asquith S., Clark C., Waterhouse L. (2005), The Role of the Social Worker in the 21st Century, Edinburgh: Scottish Executive Education Department.
 • Atchley R.C. (1989), A Continuity Theory of Normal Ageing, “The Gerontologist”, 29 (2), DOI: http://dx.doi.org/10.1093/geront/29.2.183.
 • Baltes P.B. (1987), Theoretical Propositions of Life-span Developmental Psychology: On the Dynamics between Growth and Decline, “Developmental Psychology”, 23 (5), DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.23.5.611.
 • Baltes P.B., Baltes M.M. (1993), Psychological Perspectives on Successful Aging: The Model of Selective Optimization with Compensation, [w:] P.B. Baltes, M.M. Baltes (eds.), Successful Aging: Perspectives from the Behavioral Sciences, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Brzeziński M. (2012), Francuzi emeryturę spędzają w ciepłych krajach, www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/654915,Francuzi-emeryture-spedzaja-w-cieplych-krajach (dostęp: 30.07.2012).
 • Brzeziński M. (2012a), Oni wybierają emeryturę w Hiszpanii lub w Brazylii, www.polskieradio.pl/42/1728/Artykul/654956,Oni-wybieraja-emeryture-w-Hiszpanii-lub-w-Brazylii (dostęp: 30.07.2012).
 • Cumming E., Henry W. (1961), Growing Old: The Process of Disengagement, New York: Basic Books.
 • Dragan A. (2011), Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Warszawa: Kancelaria Senatu.
 • GUS (2014), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-osob-starszych-i-konsekwencje-starzenia-sie-ludnosci-polski-w-swietle-prognozy-na-lata-2014-2050,18,1.html (dostęp: 01.02.2016).
 • Kruse A., Wahl H.W. (2010), Zukunft Altern. Individuelle und gesellschaftliche Weichenstellungen, Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
 • McDonald A. (2010), Social Work with Older People, Cambridge: Polity Press.
 • National Association of Social Workers (2014), Need for Geriatric Social Work Grows, www.socialworkers.org/pubs/news/2014/02/geriatric-social-work.asp (dostęp: 08.07.2016).
 • Payne M. (2006), What is Professional Social Work?, Bristol: Policy Press.
 • Suchodolska M. (2015), Polscy emeryci uciekają za granicę: „Nie muszę wybierać, czy kupić chleb, czy zbierać na trumnę”, „Gazeta Prawna”, 15 maja.
 • Шевчук H., Специфіка соціальної роботи з людьми похилого віку, „Український науковий журнал ОСВІТА РЕГІОНУ”, http://social-science.com.ua/article/597 (dostęp: 01.02.2016).
 • Szluz B. (2012), „Domność i bezdomność”. Instytucjonalne wsparcie jednostki i rodziny na przykładzie wybranych państw, [w:] W. Wilimska (red.), (Nie) czekając na starość – wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian, Kraków: ROPS.
 • Uchwała nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu aktywności społecznej na rzecz osób starszych na lata 2014–2020, MP, 24.01.2014, poz. 52.
 • WHO (2002), Active Ageing: A Policy Framework, Madrid, www.who.int/ageing/publications/active_ageing/en (dostęp: 02.12.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_1_105
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.