PL EN


2016 | 29 | 1 |
Article title

Sens życia osób starszych – analiza empiryczna

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Starzenie się nie jest zjawiskiem nowym. Ludzie od zawsze się starzeją i to jest normalne. Na przestrzeni ostatnich lat można jednak zauważyć, że społeczeństwo w Polsce się starzeje. Dzieje się tak, ponieważ postęp w medycynie daje możliwość wydłużenia życia ludzkiego, przy czym liczba urodzeń drastycznie spada. Osoby starsze stają się coraz liczniejszą grupą, dlatego ważne jest poznanie specyfiki procesu starzenia się oraz potrzeb, jakie mają ludzie starsi. Istotne jest również, by skupić się na problemach natury egzystencjalnej, m.in. na poczuciu sensu życia osób w podeszłym wieku.
EN
Getting old is not a new phenomenon. People have been getting old for ages – it is normal. However, over the recent years it can be observed that Polish society is ageing. It happens as progress in medicine gives the opportunity to increase average lifespan; at the same time the birth rate is decreasing dramatically. The elderlies are becoming more and more numerous group. That is why it is important to get knowledge on the ageing process as well as on the problems of existential nature including the sense of the life meaning among the people entering into the old age.
Year
Volume
29
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-10
Contributors
References
 • Dyczewski L. (1994), Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Grzywna A. (2013), Jak oswoić się z myślą o starości, umieraniu i śmierci, Lublin: Wydawnictwo Słowa i Myśli.
 • GUS (2014), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się struktury ludności w świetle prognozy na lata 2014–2050, Warszawa, www.opzz.org.pl/documents/1137115/0/ludnosc_w_starszym_wieku.pdf (dostęp: 05.01.2016).
 • Izdebski P., Polak A. (2005), Bilans życia, poczucie koherencji i aktualna sytuacja życiowa, „Gerontologia Polska”, 3 (13).
 • Juza S. (2012), Charakterystyka osobowościowa więźniów w kontekście ich zdrowienia, [w:] E. Drop, M. Maćkiewicz (red.), Młoda psychologia, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.
 • Kędziora-Kornatowska K., Grzanka-Tykwińska A. (2011), Osoby starsze w społeczeństwie informacyjnym, „Gerontologia Polska”, 19 (2).
 • Mariański J. (2013), Sens życia, wartości, religia – studium socjologiczne, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Mizińska J. (2011), Dobrobyt a dobrostan, czyli kiedy sens jest bez sensu, [w:] D. Probucka (red.), Etyka i sens życia, Kraków: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Pichalski R. (2014), Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pilch T. (1995), Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Sikorski T. (1989), Sens życia, [w:] A. Zuberbier (red.), Słownik teologiczny, cz. 2, Katowice: Wydawnictwo Księgarnia Świętego Jacka.
 • Szarota Z. (2004), Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Szatur-Jaworska B. (2000), Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Aspra-jr.
 • Trafiałek E. (2003), Człowiek stary, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 • Trafiałek E. (2006), Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Kielce: Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska.
 • Zegarow P. (2015), Poczucie sensu życia chroni Twoje serce, „Psychologia Zdrowia”, http://psychologiazdrowia.pl/poczucie-sensu-zycia-chroni-twoje-serce (dostęp: 08.12.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_1_149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.