PL EN


2016 | 29 | 1 |
Article title

Medykalizacja pracy socjalnej w obszarze działania z osobami zaburzonymi psychicznie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest dyskusja ze zjawiskiem biomedycznej dominacji w obszarze pracy socjalnej z osobami zaburzonymi psychicznie, wskazanie jej uwarunkowań i konsekwencji, które zmuszają pracownika socjalnego do odwrócenia uwagi od problemów społecznych i przeciwdziałania im oraz skierowania jej na obserwacje i interweniowanie wobec zachowań psychotycznych. W pracy została również podniesiona kwestia degradowania diagnozy społecznej pracowników socjalnych oraz podjęto się odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób proces medykalizacji sprawia, że problemy i doświadczenia klienta, za które potencjalnie mogą być odpowiedzialne trudne przeżycia, są definiowane w odniesieniu do terminologii medycznej, co utrwala niekorzystny porządek dla pracy socjalnej.
EN
The article discusses how biomedical assumptions is implemented into the field of social work and how social workers are forced to diverts attention from social adversity factors contributing to the development of psychotic behavior and available psychosocial interventions for this disorder, thereby perpetuating biomedical dominance of social work services. Problems in living and related distress are converted into medical problems, obscuring the role of environmental factors such poverty, socialization etc.
Year
Volume
29
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-10
Contributors
References
 • Cohen D. (1997), A Critique of the Use of Neuroleptic Drugs in Psychiatry, [w:] S. Fisher, R.G. Greenberg (eds.), From Placebo to Panacea: Putting Psychiatric Drugs to the Test, New York: John Wiley.
 • Cohen D. (2002), Research on the Drug Treatment of Schizophrenia: A Critical Appraisal and Implications for Social Work Education, “Journal of Social Work Education”, 3839.
 • Conrad P. (1992), Medicalization and Social Control, “Annual Review of Sociology”, 18, DOI: http://dx.doi.org/10.1146/annurev.so.18.080192.001233.
 • Conrad P. (2007), The Medicalization of Society: On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
 • Frances A., Jones K.D. (2014), Should Social Workers Use the DSM-5?, “Research on Social Work Practice”, 24 (1), DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1049731513507981.
 • Frazer P., Westhuis D., Daley J.G., Phillips I. (2009), How Clinical Social Workers are Using the DSM-IV: A National Study, “Social Work in Mental Health”, 7.
 • Gambrill E. (2013), The Value of Ellul’s Analysis in Understanding Propaganda in the Helping Professions, “Bulletin of Science, Technology & Society”, 32, DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1049731513499411.
 • Gambrill E. (2014), The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders as a Major Form of Dehumanization in the Modern World, “Research on Social Work Practice”, 24 (1).
 • Glaser G.B., Strauss A.L. (2009), Odkrywanie teorii ugruntowanej, Kraków: Wydawnictwo Nomos.
 • Gomory T., Wong S.E., Cohen D., Lacasse J. (2011), Clinical Social Work and the Biomedical Industrial Complex, “Journal of Sociology and Social Welfare”, 38.
 • Harrow M., Jobe T.H. (2007), Factors Involved in Outcome and Recovery in Schizophrenic Patients not on Antipsychotic Medications: A 15-year Multifollow-up Study, “Journal of Nervous and Mental Disease”, 195.
 • Hegarty J., Baldessarini R.J., Tohen M., Waternaux C., Oepen G. (1994), One Hundred Years of Schizophrenia: A Meta-analysis of the Outcome Literature, “American Journal of Psychiatry”, 151.
 • Jarkiewicz A. (2013), Media i dylematyczność działania w obszarze pracy socjalnej z osobami zaburzonymi psychicznie, „Societas/Communitas”, 2 (16).
 • Jarkiewicz A. (2014), Empowerment w pracy socjalnej z osobami „zaburzonymi psychicznie”?, [w:] M. Granosik, A. Gulczyńska (red.), Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Lacasse J.R. (2014), After DSM-5: A Critical Mental Health Research Agenda for the 21st Century, “Research on Social Work Practice”, 24 (1), DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1049731513510048.
 • Lacasse J.R., Gomory T. (2003), Is Graduate Social Work Education Promoting a Critical Approach to Mental Health Practice?, “Journal of Social Work Education”, 39.
 • Szasz T. (1961), The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct, New York: Harper & Row.
 • Szasz T. (1990), Insanity: The Idea and its Consequences, New York: John Wiley & Sons.
 • Szasz T. (2002), Liberation by Oppression: A Comparative Study of Slavery and Psychiatry, New Brunswick: Transaction.
 • Szasz T. (2008), Psychiatry: The Science of Lies, New York: Syracuse University Press.
 • Whitaker R. (2010), Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental Illness in America, New York: Crown Publishers.
 • Wong S.E. (2014), A Critique of the Diagnostic Construct, “Research on Social Work Practice”, 24 (1), DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1049731513505152.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_1_237
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.