PL EN


2016 | 29 | 1 |
Article title

Standaryzowanie pracy socjalnej (społecznej) w perspektywie krytycznej – w stronę niestandardowego refleksyjnego działania profesjonalnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od kilkunastu lat praca socjalna w Polsce jest standaryzowana. Efektem tego procesu, realizowanego przeważnie w ramach unijnych projektów, jest rosnąca liczba propozycji i rekomendacji. Niestety, praktycznie nieobecne są analizy krytyczne. W artykule podejmuję krytykę procesu standaryzowania pracy socjalnej z trzech perspektyw teoretycznych: dyskursywnego neoinstytucjonalizmu, koncepcji władzy dyscyplinarnej oraz interakcyjnej koncepcji działania profesjonalnego. Taka teoretyczna triangulacja umożliwiła ujęcie zjawiska standaryzacji jako zewnętrznego ramowania pracy socjalnej, aplikację systemu mikro-władzy oraz deprofesjonalizacji. Artykuł kończy prognoza (teoretyczna antycypacja) przyszłości standaryzowanej pracy socjalnej.
EN
For a dozen years social work in Poland has been standardized. The process is developed mostly in the framework of EU projects and it results in the increasing number of proposals and recommendations. Unfortunately, critical analyses on this phenomena are almost absent. In this contribution the critical view on the standardization process is taken from three theoretical perspectives: discursive neoinstitutionalism, the concept of disciplinary power, and interactional concept of professional action. This theoretical triangulation enabled the analysis of the standardization as external framing of social work, the application of the micro-power system and deprofessionalisation. At the end some prognosis (theoretical anticipations) of the future of standardized social work is constructed.
Year
Volume
29
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-10
Contributors
References
 • Czyżewski M. (2009), Polski spór o „Strach” Jana Tomasza Grossa w perspektywie „pośredniczącej” analizy dyskursu, „Studia Socjologiczne”, 3.
 • Foucault M. (1980), Power/Knowledge, New York: Pantheon.
 • Foucault M. (1982), The Subject and Power, “Critical Inquiry”, 4, DOI: http://dx.doi.org/10.1086/448181.
 • Foucault M. (1993), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa: Aletheia.
 • Foucault M. (1998), Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w College de France, 1976, przeł. M. Kowalska, Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Glaser B.G., Strauss A.L. (1967), The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Chicago: Aldine.
 • Granosik M. (2002), Kształcenie – tożsamość – działanie. O biograficznym wymiarze pracy socjalnej, [w:] E. Marynowicz-Hetka (red.), Badanie – działanie – kształcenie, czyli o przydatności dyscyplin społecznych dla doskonalenia praktyki profesji społecznych w dziedzinie oświaty, kultury i pracy socjalnej, Łódź: Wydawnictwo ŁTN.
 • Granosik M. (2006), Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.
 • Granosik M. (2006a), Profesjonalizacja zawodów społecznych. Przykład: praca socjalna, [w:] E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Granosik M. (2010), Public Discourse. A New Field of Social Work, [w:] D. Sandu (ed.), European Societies in Transition. Social Development and Social Work, Berlin: LIT Verlag.
 • Granosik M. (2012), „Mówię, jak jest, robię, co mi każą” o interpretacyjnym rozdarciu współczesnego pracownika socjalnego, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Granosik M. (2013), Praca socjalna – analiza instytucjonalna z perspektywy konwersacyjnej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Granosik M. (2013a), Pogranicza pedagogizacji – refleksje o wielowymiarowości procesów instytucjonalizacji na przykładzie pracy socjalnej, „Societas/Communitas”, 2 (16).
 • Granosik M. (w druku), Krytyczna praca socjalna: wybrane konsekwencje teoretyczne i praktyczne, [w:] T. Kamiński (red.), Praca socjalna. Kształcenie. Profesja. Dyscyplina naukowa, Warszawa: UKSW.
 • Gray M., Webb S.A. (red.) (2013), Praca socjalna. Teorie i metody, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN .
 • Greenwood E. (1957), Attributes of a Profession, “Social Work”, 2.
 • Gulczyńska A., Granosik M. (red.) (2014), Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne, Warszawa: CRZL.
 • Marynowicz-Hetka E., Piekarski J., Urbaniak-Zając D. (red.) (1998), Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Mohr J.W., Neely B. (2009), Modeling Foucault: Dualities of Power in Institutional Fields, [w:] R.E. Meyer, K. Sahlin, M.J. Ventresca, P. Walgenbach (eds.), Institutions and Ideology, “Research in the Sociology of Organizations”, 27, DOI: http://dx.doi.org/10.1108/s0733-558x(2009)0000027009.
 • Mouffe C. (2005), Paradoks demokracji, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Oevermann U. (1996), Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionnalisierten Handelns, [w:] A. Combe, W. Helsper (red.), Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns, Frankfurt am Main.
 • Ray M., Phillips J. (2014), Praca socjalna ze starszymi ludźmi, Warszawa: IRSS.
 • Schütze F. (1992), Sozialarbeit als ‘bescheidene’ Profession, [w:] B. Dewe, W. Ferchhoff, F. Olaf-Radtke (red.), Erziehen als Profession. Zur Logik professionellen Handelns in pädagogischen Feldern, Opladen: Leske+Budrich.
 • Sørensen E., Torfing J. (2005), Network Governance and Post-Liberal Democracy, “Administrative Theory & Praxis”, 27 (2).
 • Torfing J. (2001), Path-Dependent Danish Welfare Reforms: The Contribution of the New Institutionalisms to Understanding Evolutionary Change, “Scandinavian Political Studies”, 24 (4), DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1467-9477.00057.
 • Torfing J., Peters B.G., Pierre J., Sørensen E. (2012), Interactive Governance: Advancing the Paradigm, Oxford: Oxford University Press, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199596751.001.0001.
 • Urbaniak-Zając D. (2015), W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów. Badania rekonstrukcyjne, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Wincott D. (2004), Policy Change and Discourse in Europe: Can the EU Make a ‘Square Meal out of a Stew of Paradox’?, “West European Politics”, 27 (2), DOI: http://dx.doi.org/10.1080/0140238042000214946.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_1_39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.