PL EN


2016 | 29 | 2 |
Article title

Problemy wychowania dzieci w pedagogicznej koncepcji Sofii Rusovej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article covers actual problems of child rearing as interpreted by a Ukrainian social educator and public fiure Sofi Rusova (1856–1940). Rusova incorporated in her pedagogical concept progressive ideas and hypotheses of European and world classics of the education theory as well as Ukrainian and foreign teaching experience under existing historical, social and economic conditions. She studied objective laws and patterns of society, nature, individuals, peculiarities of nations, their world view and level of culture which enabled her to clearly defie the purpose and content of preschool and school-age children’s education. The most important principles of her pedagogical concept include humanism, democracy, national spirit, nature-friendly attitude, cultural conformity, personality-oriented approach, and social predestination of education. At the centre of her concept Rusova placed a child with its congenital inclinations, abilities, and capabilities.
PL
Artykuł poświęcony jest problemom wychowania dzieci w ujęciu ukraińskiej pedagog, społecznej i edukacyjnej działaczki Sofii Rusovej (1856 – 1940). Swą pedagoiczną koncepcję oparła na innowacyjnych ideach, wnioskach oraz tezach klasyków europejskiej i światowej myśli pedagogicznej, a także na cennej ukraińskiej i zagranicznej praktyce edukacyjnej, z uwzględnieniem historycznych i społeczno-gospodarczych uwarunkowań. W oparciu o głębokie studium obiektywnie istniejących praw i modeli rozwoju społeczeństwa, natury, jednostek, specyfiki narodu, jego światopoglądu, poziomu rozwoju kultury, Rusowa uzasadniała swą koncepcję pedagogiczną i definiowała cel i treść kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Według tej koncepcji najważniejszymi zasadami są: humanizm, demokracja, duch narodowy, postawa przyjazna naturze, wrastanie w kulturę, podejście zorientowane na osobowość oraz społeczne uwarunkowanie wychowania. W samym centrum swej koncepcji usytuowała dzieci z ich wrodzonymi skłonnościami, umiejętnościami i zdolnościami.
Year
Volume
29
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-28
Contributors
author
References
 • Rusova S., Deshcho zo suchasnoi pedahohiky: Pro psykholohichni i pedahohichni zaperechennia, „Shliakh vykhovannia i navchannia”, 1936, nr 1 (ukr).
 • Rusova S., Doshkilne vykhovannia, Katerynoslav 1918 (ukr).
 • Rusova S., Ideini pidvalyny shkoly, „Svitlo”, 1913, nr 8 (ukr).
 • Rusova S., Kraieznavstvo v narodnii shkoli, „Shliakh vykhovannia i navchannia”, 1933, Kn. 1, s. 25-33 (ukr).
 • Rusova S., Natsionalizm ta internatsionalizm u vykhovanni, „Nash svit: Almanakh «Zhinochoi doli» z dodatkom kalendaria na rik 1928»”, Kolomyia, 1927 (ukr).
 • Rusova S., Nasha shkola, „Svitlo”, 1914, nr 7-8 (ukr).
 • Rusova S., Nova shkola sotsialnoho vykhovannia, Katerynoslav - Leiptsih, 1924 (ukr).
 • Rusova S., Novi metody doshkilnoho vykhovannia, Praha, 1927 (ukr).
 • Rusova S., Teoriia i praktyka doshkilnoho vykhovannia, Praha 1924, Ukrainskyi hromadskyi vydavnychyi fond (ukr).
 • Rusova S., Vybrani pedahohichni tvory, Kyiv 1996, Osvita (ukr).
 • Ushynskyi K., Tvory. V 6-ty t. T.1, Kyiv 1954, Radianska shkola (ukr).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_2_111
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.