PL EN


2016 | 29 | 2 |
Article title

Autorska szkoła ukraińskiego akademika Aleksandra Zacharenki

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is devoted to a well-known in Ukraine and neighbouring countries The School on the Ros River and to its  founder Oleksandr Zakharenko with his unique system of education. Zakharenko is characterized not only as an outstanding educationalist, but also as a sincere and modest person.The history of foundation and development of the Zakharenko’s School has been given, and the role of the Author’s personal traits in this process has been explained.His pedagogical system, based on the triangle parents – a child – a teacher, has been described and the importance of each of its elements has been justified.The author shows the structure of the School and gives a description for each of five main educational centres: the Centre for Junior School, the Centre of Health, the Centre of Labour, the Centre of Culture and Education, and the Centre for Senior Students.The place of labour in the student’s personality formation has also been described. The importance of the collective body has been mentioned as a means for solving the problem of a young person’s socialization, and as a way to establish responsibility and skills of self-organization. It has been stressed, that even the best collectivism cannot substitute an individual work with a child. The Individual approach based on assisting the child’s work has been characterized.The author draws attention to the system of assessment and encouragement. The latter is connected with providing successful students with grants, prizes and diplomas. The special place has been given to the system of moral incentives, consisting in telling the student’s story on TV or in the newspaper.It has been marked that the idea of creativity necessary during the learning occurs was the most important in O. Zakharenko’s education system.The author emphasizes and justifies that Zacharchenko’s school meets all main demands of “school for self-realization” paradigm.
PL
Artykuł poświęcony jest dobrze znanej na całej Ukrainie i krajach sąsiednich "Szkole nad Rosią" i jej założycielowi Aleksandrowi Zacharence z jego unikalnym systemem edukacji. Zacharchenkę określa się nie tylko jako wybitnego nauczyciela, ale też jako szczerego i skromnego człowieka.  W prezentowanej pracy przedstawiono historię założenia i rozwój jego szkoły autorskiej oraz wyjaśniono rolę cech osobowych A. Zacharenki w tym procesie. Artykuł opisuje system edukacyjny, który opiera się na trójkącie "rodzice - dziecko - nauczyciel" wraz z uzasadnieniem znaczenia każdego elementu i sposobu ich interakcji z innymi.Autor pokazuje strukturę szkoły i opisuje każdy z pięciu jej głównych ośrodków edukacyjnych: Centrum Szkoły Podstawowej, Centrum Zdrowia, Centrum Pracy, Centrum Kultury i Edukacji oraz Centrum dla Uczniów Starszych (liceum).Ponadto, artykuł opisuje rolę pracy w kształtowaniu osobowości ucznia. Przypomniano w nim także ważną rolę zespołu, jako narzędzia rozwiązania problemów adaptacji młodego człowieka w społeczeństwie, a także metody wpajania nawyków odpowiedzialności i samoorganizacji. Jednak zauważono, że nawet najlepiej zorganizowany kolektywizm nie zastąpi indywidualnej pracy z dzieckiem. Podano zatem charakterystykę koncepcji pracy indywidualnej, która opiera się na pomocy dziecku w samookreśleniu się w konkretnej sytuacji.Zwrócono tu również uwagę na system ocen i zachęt. Ten ostatni przewiduje stypendia dla najlepszych oraz nagrody za sukces w nauce. Szczególną uwagę poświęcono systemowi zachęt moralnych, który znajduje odzwierciedlenie w opowiadaniu o uczniu w telewizji lub w gazecie.Wskazuje się, że decydującą w systemie edukacji A. Zacharenki zawsze była idea kreatywności i twórczego uczenia się, która przeczyła edukacji pod przymusem.Autor uzasadnia też swój pogląd, że autorska Szkoła Zacharenki spełnia podstawowe wymagania technologii paradygmatu "szkoły samorealizacji".
Year
Volume
29
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-28
Contributors
References
  • Zakharenko O. A. , Mazuryk S. M. , Shkola nad Rossyu, Kyyiv 1979.
  • Zakharenko O., Poradykolezi, narodzheni v shkoli nad Rossyu, Cherkasy 2005.
  • Zakharenko O., Pospishaymo robyty dobro, Cherkasy 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_2_121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.