PL EN


2016 | 29 | 2 |
Article title

Ukraińsko-polskie wzajemne wpływy pedagogiczne w wymiarze historycznym: przypadek Wasyla Suchomlińskiego

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is devoted to the importance of the Ukrainian-Polish pedagogical relations for the development of the modern education quality and building a common European home. The historical expertise has its importance for a better understanding the contemporary course of action; the previous achievements in the contemporary intercultural pedagogical space are discussed. It is also elaborated, as an example, the figure of Vasyl Sukhomlynskyi, the Ukrainian pedagogue, and  his creative heritage, relations with the Polish colleagues in 50-60-s of the 20th century, as well as the influence of Janusz Korczak, the famous Polish educator, on his viewpoint.  The development of the Ukrainian-Polish relations and the further influences over the next decades were presented too. There is conducted an analysis on the translation of V. Sukhomlynskyi ‘s works in Poland and the popularization of his ideas by the well-known Polish teachers and researchers, including Aleksander Lewin, Wincenty Okoń, Marian Byblyuk and others. It is underlined micro historical approach prospect that allows to consider the overall process in the light of the individual’s experiences, with educational heritage as an intercultural space component.
PL
Artykuł poświęcony jest znaczeniu pedagogicznych relacji ukraińsko-polskich dla podniesienia jakości nowoczesnej edukacji i budowy wspólnego europejskiego domu. Wykazuje również znaczenie wykorzystania doświadczenia historycznego dla pełniejszego rozumienia odbywających się obecnie procesów, w celu interpretacji osiągnięć przeszłości we współczesnej międzykulturowej przestrzeni pedagogicznej. Wybrano tu jako przykład postać i dorobek twórczy ukraińskiego pedagoga Wasyla Suchomlińskiego, jego relacje z polskimi kolegami w latach 50-60 XX w. oraz wpływ na jego poglądy pedagogiczne słynnego polskiego pedagoga Janusza Korczaka. Scharakteryzowano również dalszy rozwój stosunków ukraińsko-polskich w ciągu najbliższych dziesięcioleci. W artykule analizowano tłumaczenia książek Suchomlińskiego w Polsce.  Ukazana też została popularyzacja jego pomysłów przez znanych polskich pedagogów-badaczy, w tym Aleksandra Lewina, Wincentegо Okonia, Mariana Bybluka i in. Podkreślono perspektywę podejścia mikrohistorycznego, które pozwala spojrzeć na ogólne procesy historii przez pryzmat losów szczególnego człowieka i jego spuścizny pedagogicznej jako elementu przestrzeni międzykulturowej.
Year
Volume
29
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-28
Contributors
References
 • Bybluk M., Koncepcja pedagogiczna i system wychowawczy Wasyla Suchomlinskego, Toruń 1982, UAM.
 • Bybluk M., Radosna szkoła Suchomlinskego, Warszawa – Toruń 1990, UAM.
 • Bybluk M., Odrodzenie i rozwój oświaty na niepodległej Ukrainie 1991-2010. Studia i szkice historyczno-pedagogiczne, Bydgoszcz 2011, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.
 • Koliadenko S.M., Kremenetskyi litsei u systemi osvity Volyni (ХІХ – 30-ti rr. ХХ st.), Kyiv 2007.
 • Kozhenovskyi M., Za Zolotymy voritmy. Suspilno-kulturna diialnist poliakiv u Kyievi v 1905-1920 rokakh, Kyiv 2015, Dukh i litera.
 • Teri M., Imperiia natsionalnoho vyrivniuvannia. Natsii ta natsionalizm u Radianskomu Soiuzi (1923-1939 roky), Kyiv 2013, Krytyka.
 • Seiko N.A., Pedahohichni ta etnosotsiolohichni zasady rozvytku polskoho shkilnytstva na Volyni-Zhytomyrshchyni u 1905-1939 rr., Kyiv 1999.
 • Suchmlinski W., Przewodnik i nauczyciel, [w:] O pracy organizacji pionierskiej, R. Muranyi (tłum.), Warszawa 1954, PZWS.
 • Suchomlinski W., Pierwiastek estetyczny w wszechstronnym rozwoju człowieka, „Kwartalnik pedagogiczny”, 1960, nr 2.
 • Suchomlinski W., Elementarz kultury moralnej, „Wychowanie”, 1964, nr 8.
 • Suchomlinski W.A., Me serce – dzieciom, Moskwa 1979, Progress.
 • Suchomlinski W.A., Narodziny obywatela, Moskwa 1982, Progress.
 • Suchomlinski W,. Oddaj serce dzieciom (tłum. M. Bybluk, Wstęp A. Lewin), Warszawa 1978, WSiP.
 • Suchomlinski W., Słów Kilka o wychowaniu (wstęp A. Lewin), Warszawa 1982, WSiP.
 • Suchomlinski W., Sto rad dla nauczyciela, Warszawa 1987, WSiP.
 • Ukrainska istoryko-pedahohichna nauka u dzerkali tematyky dysertatsiinykh doslidzhen (1995 - 2014). Khronolohichno-tematychnyi pokazhchyk, Uman' 2014, Edition FOP Zhovtyi.
 • Wiloсh T., Radziecki system oświatowo–wychowawczy, Warszawa 1962, PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_2_133
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.