PL EN


2016 | 29 | 2 |
Article title

Tropami Paolo Freire: w poszukiwaniu edukacyjnego dialogu

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is devoted to the transformations of the teacher’s roles in the context of the alternative education. The idea of the ‘pedagogy of the oppressed’ by Paolo Freire has been presented in details. A short outline of the book’s history has been given. The social and political roots of the education as the tool  of oppression have been shown. The banking concept of education has been criticized as the one that contradicts the idea of freedom and democracy.The author reinforces the idea that democratic changes of education gave start to different alternative visions of the teacher’s role, which were expressed through different approaches to the education that constituted branches of the alternative pedagogy. As it is shown in the article, antipedagogy, critical pedagogy, Gestalt pedagogy, emancipation pedagogy, transgressive pedagogy questioned the  teacher’s traditional role of being the only source of knowledge able to pass it to students as objects of teaching. Different changes in the teacher’s roles have been demonstrated: the neglected one (in antipedagogy), the one of the transformational intellectual assisting in criticizing everything (in critical pedagogy), the thoughtful facilitating partner (in Gestalt pedagogy), the child’s self-actualization supporter (emancipation pedagogy), the dialogue learning organizer (transgressive pedagogy).The author draws the conclusion that the teacher’s role has been transformed with the stress transfered from teaching to learning; when both the teacher and the student are partners in their reciprocal learning.
PL
Artykuł poświęcony jest zmianie roli nauczyciela w świetle pedagogiki alternatywnej. Rozpatrzono tu idee pedagogiki uciśnionych, zaproponowanej przez brazylijskiego uczonego Paulo Freire. Ukazano społeczny i polityczny wpływ edukacji jako narzędzia ucisku. Przedstawiono krótką historię powstawania i publikacji książki "Pedagogika uciśnionych" i wpływ idei w niej zawartych na różne rodzaje pedagogiki alternatywnej. Rozpatrzono krytykę bankowej koncepcji edukacji, która jest sprzeczna z ideami wolności i demokracji.Autor artykułu uzasadnia tezę, iż demokratyczne zmiany w edukacji stały się podstawą wielu alternatywnych wizji roli nauczyciela, które są specyficzne dla różnych typów pedagogiki alternatywnej. W artykule wykazano, że antypedagogika, pedagogika krytyczna, pedagogika Gestalt, edukacja emancypacyjna kwestionują tradycyjną rolę nauczyciela, która polega na tym, że on jest jedynym źródłem wiedzy, którą przekazuje uczniom. Pokazano różne zmiany roli nauczyciela: od kompletnego jej negowania (w antypedagogice) do roli transformacyjnego intelektualisty, która pomaga krytykować wszystko (w pedagogice krytycznej), wrażliwego partnera-facylitatora (w pedagogice Gestalt), facylitatora samorealizacji dziecka (w pedagogice emancypacyjnej) i organizatora nauczania opartego na dialogu (w pedagogice transgresyjnej).Wykazano również konieczność zmian w edukacji mających na celu przezwyciężenie presji wywieranej na ucznia i biernego uczenia się. Podkreślono znaczenie dialogu, w którym nauczyciel i uczniowie działają na zasadach równości.
Year
Volume
29
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-28
Contributors
References
 • Bourdieu P., Passeron J.-C., Vosproizvodstvo: elementy teorii sistemy obrazovaniya, Moskva 2007.
 • Ginger S., Ginger A., Geshtal't– terapiya kontakta, Moskva 1999.
 • Giroux H., Hranychna pedahohika i postmodernists’ki polityky, Sumy 2006.
 • Predborska І., Dosvid zakhidnoy pedahohiky i post-Bolons’ki realiy ukrayins’koy osvity, “Menedzhment za umov transformatsiynykh innovatsiy: vyklyky, reformy, dosyahnennya”, 2007, Nr 2.
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003.
 • Freire P., Pedagogy of the Oppressed, New York 2014.
 • Giroux H., Lessons to be learned from Paulo Freire as education is being taken over by the mega rich, Url: http://www.viewpointonline.net/lessons-to-be-learned-from-
 • paulo-freire-as-education-is-being-taken-over-by-the-mega-rich-henry-a-
 • giroux.html (6.09.2015).
 • Giroux Н., Teachers as intellectuals: toward a critical pedagogy of learning, Greenwood 1988.
 • Jenks Ch., Transgression, New York 2003.
 • Kupffer H., Antipsychiatrie und Antipädagogik,”Die deutsche Schule. 66”, Nr 9, 1974.
 • Maslow A., Toward a Psychology of Being, New York 1968.
 • Spring J., Globalization of Education: An Introduction, London 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_2_139
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.