PL EN


2016 | 29 | 2 |
Article title

Urozmaicenie typów placówek przedszkolnych drogą do integracji współczesnego systemu oświaty przedszkolnej Ukrainy w międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this article it is analyzed the experience of different types of preschool educational institutions of foreign countries, as well as the new approaches to the organization of the preschool link as an integral component of the national education system. A special attention is paid to the experience of the USA educationalists in the organization of a preschool education, which basic priorities are directed to an active participation of a child in the teaching and educational process, to the unification of the personal and working approaches to the organization of the aforementioned process in preschool educational institutions.
PL
W artykule przeanalizowano praktykę pracy różnych typów placówek edukacji przedszkolnej w innych krajach oraz nowe sposoby podejścia do organizacji przedszkola jako integralnego ogniwa narodowego systemu oświaty. Szczególną uwagę poświęcono doświadczeniom amerykańskich pedagogów w organizacji edukacji przedszkolnej, dla których podstawowym priorytetem jest aktywny udział dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym, oraz ujednolicenie osobistego i zawodowego podejścia do organizacji tego procesu w placówkach przedszkolnych.
Year
Volume
29
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-28
Contributors
References
  • Barnett W. S., Hustedt J. T., Preschool: The Most Important Grade. “The First Years of School”, Vol. 60, Nr 7, April 2013.
  • Bilets’ka S.V., Dytynotsentrovana pedahohika: teoriya i praktyka zakhidnykh krayin, Kharkiv 2008, Fakt.
  • Derzhavna natsional’na prohrama “Osvita: Ukrayina XXI stolittya”, Kyyiv 1994, Rayduha.
  • Enrollment in Early Childhood Education Programs. National Center for Education Statistics, 2012, URL resource: http://nces.ed.gov./programs/ coe/2012/section 1/indicator01, Deanna M. Swartout-Corbeil, RN.
  • Genishi C., Ryan S., Ochsner M., Yarnall M., Teaching in early childhood education: Understanding practices through research and theory [in:] V. Richardson (Ed.), Handbok of research on teaching, 4th ed., Washington D. C. 2011, American Educational Research Association.
  • Hogan K., Pressley M., Scaffolding student learning: Instructional approaches and issues, Cambridge 1997, MA: Brookline Books.
  • Kalyuzhna V.Yu., Filosofiya osvity amerykans’koho prosvitnytstva, Luhans’k 2008.
  • Pearson P. D., Duke N. K., Comprehension instruction in the primary grades, 2002, (CIERA Archives), Ann Arbor: CIERA, [s. a.].
  • Podol’ska Ye.,A., Kul’turolohiya, Kharkiv 2003.
  • Seifert K. L., Nursery and Preschool Education, Winnipeg 2010, University of Manitoba, Faculty of Education.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_2_55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.