PL EN


2016 | 29 | 2 |
Article title

Ukraińska pedagogika porównawcza w ramach globalizacji: osiągnięcia i wyzwania

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In Ukraine, a number of factors including the "iron curtain" disappearance, the independence proclamation in 1991, rapid ICT expansion promoted the national education openness for the worldwide achievements and actualized the comparative education role. In the independence period, an important task for the comparative education in Ukraine is to study the nature of the educational transformations in the developed countries in order to harmonize the national education development with the educational achievements of the other ones. The purpose of the article is to conduct a comparative analysis of the comparative education development in Ukraine and abroad, to outline the achievements and the challenges faced by the national comparative education nowadays.As a result of the analysis it was concluded that in Ukraine the nature of comparative education development has its own specificity caused by the prolonged isolation and ideological pressure in the Soviet period.The abovementioned make it impossible to find the direct parallels between the developments of comparative education in foreign countries and in Ukraine until 1991. At the same time, it was concluded that after the Ukraine independence, comparative education started to be developed as an academic field similar to the foreign comparative education methodological approaches.Before, the "preparatory period" had lasted when the foundations of this science were laid, and the methods of comparison were developed. It should be notified that this period was varying; every decade has enriched the science of comparing with many ideas and technologies. The less was the influence of the communist ideology the fruitfully the methodological ideas and technologies were developing.The present stage (which is determined by globalization transformations) could be characterized as the period of the national comparative education professionalization. The professionalization is characterized both by the comparative education institutionalization (institutional structure formation) and the development of its methodology. The institutionalization comprises the comparative education research centers formation; the "Comparative pedagogy" course for the future teachers in the Ukrainian universities launching; the specialized journals publication; the annual special events conducting.The comparative education methodology also is under the process of development. The issues that remain to be open for the Ukrainian comparative educationists’ community in the aspect of the methodology primarily cover the selection of the methods for the comparative educational studies, meeting the national education requirements in terms of the determination of the common trends and patterns of the educational development abroad and primarily in Europe, the prognostication for the educational policymakers in Ukraine.
PL
Wiele czynników, obejmujących zniknięcie "żelaznej kurtyny" i ogłoszenie niepodległości w 1991 roku, oraz szybkie rozprzestrzenianie się ICT na Ukrainie spowodowało otwartość edukacji krajowej na światowe osiągnięcia w tej dziedzinie, co podniosło także rolę pedagogiki porównawczej. W czasach niepodległości ważnym zadaniem jest badanie istoty transformacji edukacyjnych za granicą w celu harmonizowania edukacji narodowej zgodnie z kierunkami rozwoju systemów edukacji w Europie i USA. Celem artykułu jest analiza rozwoju pedagogiki porównawczej na Ukrainie z uwzględnieniem dokonań innych krajów, określenie osiągnięć i wyzwań stojących przed krajową pedagogiką porównawczą na współczesnym etapie. Stwierdzono, że na Ukrainie specyficzny charakter rozwoju pedagogiki porównawczej spowodowany jest przez długotrwałą izolację oraz specyficzne wpływy ideologiczne, jakim podlegała Ukraina w latach podległości Związkowi Radzieckiemu.Specyfika ta uniemożliwia przeprowadzenie bezpośrednich paraleli między rozwojem pedagogiki porównawczej za granicą i na Ukrainie do roku 1991, kiedy to, po uzyskaniu niepodległości, ukraińska pedagogika porównawcza zaczęła się rozwijać podobnie, jak to ma miejsce w innych krajach Jak dotąd trwał w tej dziedzinie "okres przygotowawczy", podczas którego opracowywano podstawy tej nauki wraz z metodologią badawczą.Należy zauważyć, że okres ten nie był jednolity – kolejne dziesięciolecia wzbogacały tę dziedzinę nauki o rozliczne innowacje i nowoczesne technologie.Obecny etap (zdeterminowany przez transformacje globalizacyjne) może być scharakteryzowany jako okres profesjonalizacji narodowej pedagogiki porównawczej w kontekście tworzenia jej ośrodków badawczych, wprowadzenia kursu "Pedagogika porównawcza" dla przyszłych nauczycieli na uniwersytetach w kraju, wydawania czasopism specjalistycznych, przeprowadzania corocznych przedsięwzięć warsztatowych wraz z nieustannym tworzeniem metodologii pedagogiki porównawczej.Pytania, które pozostają otwarte dla społeczności ukraińskich komparatystów przede wszystkim obejmują dobór odpowiednich metod do przeprowadzania badań porównawczo-pedagogicznych, ich skuteczności, zgodności z wymogami edukacji narodowej w zakresie wyodrębnienia wspólnych z systemami edukacyjnymi  innych krajów tendencji rozwojowych, reguł i zasad prognozy dla twórców polityki edukacyjnej w Ukrainie.
Year
Volume
29
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-28
Contributors
References
 • Bereday G.Z.F., Comparative Method in Education, New York 1964, Holt, Rinehart and Winston.
 • Bray M., Comparative Education in the Era of Globalization: Evolution, Missions and Role, “Policy Futures in Education”, 2003, Vol. 1, No. 2.
 • Wolhuter Ch., Popov N., Manzon M., Leutwyler B. (eds.), Comparative Education at Universities World Wide (3rd edition), With the introductory chapter by Erwin H. Epstein, Sofia, Bulgaria 2013, BCES.
 • Lokshyna O. (compiling editor), Comparative Education: Methodological Guidelines of the Ukrainian Comparative Educationists: reader, K.: Pedagogic Opinion, 2015.
 • Lokshyna O., Professionalization of the Comparative Education in Ukraine: Achievements and Challenges under the Framework of the Pedagogical Comparative Studies Abroad, “Comparative Educational Studies: scholarly journal”, 2014, No. 2-3 (20-21).
 • Manzon M., Comparative Education: The Construction of a Field, Hong Kong 2011, Comparative Education Research Center. The University of Hong Kong, Springer.
 • Mattheou D., The Changing Educational Context and the Quest for a New Paradigm in Comparative Education, [in:] R. Cowen, A. M. Kazamias (eds.), International Handbook of Comparative Education. Part One, Dordrecht-Heidelberg-London-New York 2009, Springer.
 • Melnychenko B. F. and others (eds.), The National Education Systems in the Foreign Countries at the Modern Stage (capitalist and developing countries), K.: KHPY, 1990.
 • Novoa A., Comparative research in education: A mode of governance or a historical journey?, “Comparative Education Review”, 11/2003, 39(4).
 • Rust V.D., Johnstone B, Allaf C., Reflections on the Development of Comparative Education, [in:] R. Cowen, A. M. Kazamias (eds.), International Handbook of Comparative Education. Part One, Dordrecht-Heidelberg-London-New York 2009, Springer.
 • Sbruieva A., Comparative Education: teach. Guidance, Sumy 1999, SDPU.
 • Sweeting A., Doing Comparative Historical Education Research: problems and issues from and about Hong Kong, [in:] Keith Watson (ed.), Doing Comparative Historical Education Research: problems and issues, UK 2001, Symposium books.
 • Vasylyuk A., Korsak K., Yakovets N., Essays on Comparative Education, Nizhyn 2002, Publishing and Editorial Department of the SPU in Nizhyn.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_2_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.