PL EN


2016 | 29 | 2 |
Article title

Rozwój opieki nad dzieckiem w pedagogicznej teorii i praktyce Niemiec (XIX wiek – początek XX wieku)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article describes the development of childcare against the social and political background of Germany in the 19th–early 20th centuries. Care embraces different social forms, in particular that of philanthropy, giving paramount significance to charity and assisstance, becomes associated with the reform movement, concentrated around humanistic ideas of the community. The origin and functioning of forms of institutional care, including Johann Wichern’s "rough houses", Hermann Lietz’s homes of learning, Eva-Marie Tiele-Winckler’s "children’s homes" have been analyzed where teachers were considered paragons of caregiving-related activities benefitting the child. Educational activities of the abovementioned institutions was designed to meet children’s needs, develop an active, creative, responsible, independent child who would be able to find its place in life and live in harmony with itself and the outer world.
PL
Artykuł opisuje rozwój opieki nad dzieckiem w kontekście życia społeczno-politycznego w Niemczech w XIX i na początku XX wieku. Opieka ujmowana jest w różny sposób, ma formę filantropii, dając pierwszoplanowe znaczenie idei miłosierdzia i pomocy bliskim, związana jest z ruchem reformatorskim lub skoncentrowana wokół humanistycznych idei wspólnoty ludzkiej. W niniejszym artykule dokonano analizy pochodzenia i funkcjonowania instytucjonalnych form opieki, w szczególności szkołę-przytułek (Das Rauhe Haus) Johanna Wicherna, budynki wychowawcze Hermana Litza oraz „domy dziecka” Ewy-Marii Thiele-Winkler. Ci wybitni pedagodzy byli przykładem podejścia opiekuńczego, zwracali oni uwagę na to, by opieka odpowiadała idei dobra dziecka. Działalność opiekuńczo-wychowawcza tych instytucji została zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb dziecka, rozwoju aktywności, kreatywności, odpowiedzialności za realizację działań, zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji, znalezienia swojego miejsca w życiu i życia w harmonii ze sobą i światem.
Year
Volume
29
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-28
Contributors
References
 • Blüher H., Geschichte einer Jugendbewegung, Frankfurt a. M. 1976, Dipa-Verl.
 • Hegel E., Vom Rettungshaus zum Kinderdorf: Ein Beitrag zur Geschichte des Familienprinzips in der fürsorgenden Erziehung, München 1968, Ernst Reinhardt Verl.
 • Heuss Th., Friedrich Naumann. Der Mann, Das Werk, Die Zeit, Stuttgart: Tübingen 1949, Wunderlich.
 • Key E., Das Jahrhundert des Kindes, Weinheim 2000, Julius Beltz.
 • Lietz H., Die deutschen Landerziehungsheime: Gedanken und Bilder, Leipzig 1910, Voigtländers Verlag.
 • Mann K., Kind dieser Zeit, Reinbek bei Hamburg 2000, Rowohlt-Taschenbuch-Verl.
 • Natorp P., Allgemeine Pädagogik, Saarbrücken 2006, VDM, Müller.
 • Natorp P., Sozialpädagoogik, Padeborn 1974, Schöningh.
 • Oksa M., Retrospektivni henezy i suchasni tendentsiyi rozvytku eksperymentalnych navchalno-vykhovnych zakladiv Nimechchyny, Melitopol 2005 (ukr).
 • Reble A., Geschichte der Pädagogik, Stuttgart 1962, Klett.
 • Schnabel F., Deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts, Freiberg 1955, Herder.
 • Thieme W., Mutter Eva, die Lobsängerin der Gnaden Gottes: Leben und Werk von Schwester Eva von Thiele-Winckler, Lahr-Dinglingen 1990, St.-Johannis - Dr. Schweickhardt.
 • Wichern J. H., Ausgewählte Schriften, Gütersloh 1962, Bertelsmann.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_2_99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.