PL EN


2016 | 29 | 3 |
Article title

Kształcenie i dokształcanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w aspekcie pracy z dziećmi zdolnymi plastycznie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia opis projektu „Nauka – Sztuka – Edukacja” realizowanego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w latach 2011–2013. Jego istotą było stworzenie nowej sieci współpracy w dziedzinie edukacji dzieci zdolnych plastycznie z klas I–III szkoły podstawowej na bazie doświadczeń podmiotów zagranicznych: ze Słowacji, Słowenii, z Ukrainy i Polski. Autorka przedstawia wybraną strategię kształcenia i dokształcania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ukazuje szereg postulatów, których spełnienie może prowadzić do poprawy procesu kształcenia nauczycieli zarówno na szczeblu ministerialnym, jak i w praktyce szkolnej i we współdziałaniu uczelni oraz nauczycieli. W końcowej części artykułu autorka opisuje aktualną fazę realizacji trzyletniego programu wdrażania modelu NSE w wybranych szkołach Małopolski.
EN
The article presents a description of the project “Science- Art –Education” carried out at Andrzej Frycz Modrzewski Cracow University in the years 2011-2013. The idea of the project – based on the experience from Slovenia, Slovakia, Ukraine and Poland -  was to set up a new network of co-operation  among  teachers of young learners in the area of teaching artistically gifted children in classes 1-3 of primary school. The author presents the selected strategy of teacher education and training based on the created model. She also suggests several ways of  improving teacher training and education at ministerial level as well as in everyday  school  practice and in co-operation between universities and  school teachers.In the final part the author describes the current phase of the project realisation in some schools in Małopolska.
Year
Volume
29
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-28
Contributors
References
 • Aksman J. (red.) (2013), Nauka – Sztuka – Edukacja. Innowacyjny model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie, Kraków: Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych
 • Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 • Aksman J. (2013b), Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia uczniów zdolnych plastycznie – na bazie doświadczeń szkolnictwa Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Polski, [w:] J. Aksman (red.), Nauka – Sztuka – Edukacja. Innowacyjny model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie, Kraków: Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 • Aksman J., Gabzdyl J. (2015), Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej. Klasa I. Metodyczne opracowania i materiały dla nauczycieli i studentów do realizacji modelu Nauka – Sztuka – Edukacja, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Aksman J. (2015), Early childhood education teacher training as conditio of effective implementation of the model of work with gifted children: „Teaching – Art –Education”, [w:] J. Kuźma, J. Pułka (red.), The school of Tomorrow Centred on Pupils, Kraków: Oficyna Wydawnicza
 • AFM.
 • Boczarova O., Aksman J. (red.) (2010), Pedagogiczno-społeczne aspekty wsparcie uczniów zdolnych w Polsce i na Ukrainie, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Giza T. (2013), Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na Ukrainie, [w:] J. Aksman (red.), Nauka – Sztuka – Edukacja. Innowacyjny model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie, Kraków: Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 • Giza T., Pękowska M. (red.) (2012), Być zdolnym – wspierać zdolnych, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
 • Giza T. (2011), Podstawy pracy z uczniem zdolnym, Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.
 • Kuźma J., Pułka J. (red.) (2015), The school of Tomorrow Centred on Pupils, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Limont W., Cieślikowska J., Jastrzębska D. (2012), Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych.
 • Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, Warszawa:
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Muchacka B. (2013), Kształcenie i dokształcanie nauczycieli edukacji przedszkolnej i szkolnej w zakresie pracy z dzieckiem zdolnym na Słowacji i w Polsce (porównania i wnioski), [w:] J. Aksman (red.), Nauka – Sztuka – Edukacja. Innowacyjny model diagnozy, metod, form pracy
 • i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie, Kraków: Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 • Olearczyk T. (2013), Kształcenie nauczycieli na Słowacji i w Polsce, [w:] J. Aksman (red.), Nauka – Sztuka – Edukacja. Innowacyjny model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie, Kraków: Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 • Patru E., Kobal L., Education of students and qualification and training of teachers at the faculty of education Koper (FEK), Littoral University (LU), [na:] http://artisticallygifted.eu/materialy/materialypod [dostęp: 03.06.2017].
 • Sajdak A., Skulicz D. (red.) (2010), Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów, Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Skulicz D. (2013), Wsparcie dziecka zdolnego na Słowenii, [w:] J. Aksman (red.), Nauka – Sztuka – Edukacja. Innowacyjny model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie, Kraków: Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 • Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010 r. (2011), Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Strona internetowa Pedagogicznego Fakultetu Uniwersytetu na Primorskem: www.pef.upr.si [dostęp: 15.01.2016].
 • Strona internetowa projektu: „Nauka – Sztuka – Edukacja – opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego modelu diagnozy, metod pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie”: www.artisticallygifted.eu [dostęp: 31.01.2016].
 • Żmijewska E. (1995), Strategie kształcenia nauczycieli, [w:] J. Kuźma, J. Morbitzer (red.), Edukacja – Szkoła – Nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_3_135
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.