PL EN


2016 | 29 | 3 |
Article title

Kształcenie muzyczne młodzieży w Galicji Zachodniej w dobie autonomii

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prawie we wszystkich większych miasteczkach Galicji Zachodniej znajdowały się gimnazja klasyczne i realne, które miały w siatce godzin przedmioty nadobowiązkowe. Należały do nich także śpiew i muzyka. Nauczanie śpiewu miało na celu przygotowanie chóru szkolnego, który zapewniał oprawę muzyczną do różnych uroczystości kościelnych i szkolnych. Liczba godzin nie przekraczała czterech tygodniowo. Nauka odbywała się w dwóch oddziałach – niższym i wyższym. Repertuar obejmował przede wszystkim pieśni religijne i świeckie (utwory Moniuszki, Noskowskiego, Żeleńskiego). Oprócz nauczania śpiewu w gimnazjach galicyjskich prowadzono także nauczanie muzyki, którego celem było zorganizowanie orkiestry szkolnej – dętej, smyczkowej lub mieszanej. W repertuarze zespołów instrumentalnych znajdowały się: utwory patriotyczne, muzykapoważna (operowa, operetkowa), marsze, polonezy, mazury.
EN
Almost all major towns of Western Galicia had classical and real gymnasiums, which had in their curriculum subjects like singing and music.  Teaching singing was intended to prepare the school choir, which provided the musical setting for the church and school ceremonies. The number of hours did not exceed four per week. Learning was organised at two levels, I - the lower and II - higher. The repertoire included mostly religious songs, secular songs (music by Moniuszko, Noskowski, Żeleński). Apart from singing, music was taught in order to organize a school orchestra - brass  or string. The composition and the types of bands depended primarily on the financial possibilities of schools and musical talents of the students. The repertoire of instrumental ensembles included patriotic songs, classical music (opera, operetta),  marches, polonaises, mazurs.
Year
Volume
29
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-28
References
 • Buszko J. (1987), Historia Polski 1864–1948, Warszawa: PWN.
 • Buszko J. (1989), Galicja 1859–1914. Polski Piemont?, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 • d’Arma Dietz L. (1893), Przewodnik teoretyczno-praktyczny w nauce śpiewu zbiorowego dla szkół średnich i seminariów nauczycielskich, cz. I: Teoria muzyki, cz. II: 150 ćwiczeń i pieśni na jeden, dwa i trzy głosy, cz. IIIA: 30 pieśni na trzy i cztery głosy żeńskie: dla seminariów nauczycielskich i wyższych zakładów naukowych żeńskich, cz. IIIB: 70 pieśni religijnych i świeckich na cztery głosy męskie i mieszane dla szkół średnich i seminariów nauczycielskich męskich,
 • Przemyśl, nakładem Jelenia i Juszyńskiego.
 • Frycie S. (1966), Sprawozdania szkolne polskich gimnazjów w Galicji, [w:] S. Frycie, S. Reczko (red.), Z tradycji kulturalnych Rzeszowa i Rzeszowszczyzny, Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
 • „Głos Rzeszowski” 1899, nr-y 17, 50; 1900, nr 47.
 • Majorek Cz., Marmon W. (1988), Gimnazjum Bocheńskie w okresie niewoli narodowej, [w:] Z. Ruta (red.), Bochnia. Dzieje miasta i regionu. 170 lat gimnazjum w Bochni, Bochnia: Urząd Miasta Bochnia.
 • Popper F. (1876), Śpiewnik metodyczny do użytku szkół wydziałowych, seminariów nauczycielskich i innych zakładów naukowych, Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Reiss J. W. (1909), Nauka śpiewu w szkołach średnich, „Muzeum”, r. XXV, t. II. Siedlecki J., Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, wyd. I 1876–1878, wyd. II 1879–1880, wyd. III 1885–1886, wyd. IV 1895, wyd. V 1908, Kraków:
 • Wydawnictwo XX Misjonarzy na Kleparzu.
 • Solecki L. (1895), Zbiór łatwych i śpiewnych utworów muzycznych dla szkól i pensjonatów. Śpiewy kościelne na 4 mieszane głosy, tj. sopran, alt, tenor i bas. Partytura mogąca służyć jako akompaniament,
 • cz. I: Msze adwentowe i kolędy, Lwów.
 • Sprawozdania Dyrekcji c.k. Gimnazjum Wyższego, później c.k. I Gimnazjum w Tarnowie za lata 1875–1913, Tarnów 1875–1913.
 • Sprawozdania Dyrekcji c.k. Wyższego Gimnazjum w Rzeszowie za lata 1861–1904, Rzeszów 1861–1904.
 • Sprawozdania Dyrekcji c.k. I Wyższego Gimnazjum w Rzeszowie za lata 1905–1914, Rzeszów 1905–1914.
 • Sprawozdania Dyrekcji c.k. II Wyższego Gimnazjum w Rzeszowie za lata 1905–1914, Rzeszów 1905–1914.
 • Sprawozdania Dyrekcji c.k. Wyższego Gimnazjum w Jaśle za lata 1872–1916, Jasło 1878–1916.
 • Sprawozdania Dyrekcji c.k. Gimnazjum w Bochni za lata 1887–1914, Bochnia 1890, 1891; Kraków 1892–1914.
 • Sprawozdania Dyrekcji c.k. Gimnazjum w Nowym Targu, Nowy Targ 1907–1914.
 • Sprawozdania Dyrekcji c.k. Gimnazjum Wyższego w Nowym Sączu (później c.k. Gimnazjum Wyższego I) za lata 1876–1914, Nowy Sącz 1876–1914.
 • Studziński K. (1871), Podręcznik do nauki śpiewu, Warszawa: Drukarnia Jana Jaworskiego.
 • Studziński K. (1869), Zasady muzyki oraz nauka czytania nut głosem, Warszawa: Drukarnia Jana Jaworskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_3_149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.